Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP Musik Musiklyssning År 6

Skapad 2020-11-03 13:57 i Folkungaskolan Linköping
Grundskola 6 Musik
Musik från olika genrer. Ni får lyssna på, prata om musik och diskutera vad ni hör, hur den låter, känna efter hur den känns och hur den påverkar er. Du får lyssna på musik från olika genrer och lära dig om de olika karaktärsdragen för de olika genrerna. Vi diskuterar tillsammans och lär oss av varandra.

Innehåll

Musiklyssning 6AB

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med att lyssna på musik från olika genrer. Du kommer att lära dig om de olika karaktärsdragen för de olika genrerna. Hur upplever du musiken? Vilka känslor kan musik väcka hos människan?

Vi diskuterar tillsammans och lär oss av varandra.

Vi lyssnar på, samtalar och skriver om musik inom tre stora genrer: populärmusik, folkmusik och konstmusik.

 • Vi ska lyssna på musik från olika genrer och kulturer 
 • Lära oss ord och begrepp som behövs för att kunna förstå varandra när vi pratar om, läser om och skriver om musik. 
 • Vi ska känna efter vilka intryck och upplevelser vi själva får när vi lyssnar på olika sorters musik 
 • Känna igen musik från olika genrer och sätta ord på deras karaktärsdrag/kännetecken

 Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att eleverna genom undervisningen ska utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. 

Det är viktigt i vårt samhälle att ha förståelse för andra människor och deras kultur. Musik betyder olika saker för olika människor och är en viktig del i det sociala livet. I det här området kommer du att fördjupa dina kunskaper om och din förståelse för musik även den du kanske inte är van att lyssna på. Då kan du lyssna på och diskutera musik på ett djupare sätt.

Du kommer också att förstå att musik har vuxit fram under lång tid och att det hela tiden skapas ny musik genom att det blandas musik från olika tidsepoker och kulturer.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi kommer variera muntliga arbetsformer med enskilt arbete och diskussion i helklass. Tillsammans lyssnar vi på musik från olika genrer och diskuterar vad vi hör. Vi lyssnar efter varje musikstyckes speciella karaktärsdrag och lär oss vad som är speciellt för de olika genrerna. Vi funderar och reflekterar över musiken och diskuterar hur man påverkas av och upplever musiken. 

 

Eleven får även arbeta enskilt med förberedda frågeställningar. Repetition kan ske genom kahoot och bingo.

 

Vilket material kommer du använda?

Muntliga genomgångar, väl sammansatta utifrån centralt innehåll och kunskapskrav.

Digitala lyssningsövningar.

 

 Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt.
 • Muntligt genom t.ex diskussioner i helklass och i smågrupper.
 • Området kommer avslutas med ett prov. 

 Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.
 • Genom självskattning och kunskapsmatris efter områdets avslut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  C 6
 • Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  C 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  A 6
 • Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: