Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Året år 1 (2020/2021)

Skapad 2020-11-03 14:20 i Hagbyskolan Linköping
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
I det här arbetsområdet kommer fokus ligga på naturens årstidsväxlingar under ett år. I arbetsområdet kommer eleverna även få möjligheten att lära sig några olika arter från djur- och växtriket i närmiljö.

Innehåll

Pedagogisk planering för arbetsområdet: Året

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga:
 • Beskriva 
 • Ge exempel 
 • Sortera
 • Artkunskap 
 • Använda begrepp 
 • Dokumentera
 • Göra observationer

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer att lära oss om:

 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen de olika årstiderna.
 • Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön
 • Hur man genomför enkla observationer
 • Årets månader och årstider och vilken ordning de kommer i. 

   

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • Göra observationer i vår närmiljö/skolskogen.
 • Se filmer och läsa fakta om olika vilda djur och växter i vår närmiljö/skolskog.
 • Samtala och dokumentera vad årstidsväxlingarnas påverkan innebär för djur och växter.
 • årstider, år, månader, observationer, närmiljö, arter, näringskedja, dvala, ide, övervintra, stann- och flyttfåglar, natur

 

Begrepp:

 • årstider, år, månader, observationer, närmiljö, arter, näringskedja, dvala, ide, övervintra, stann- och flyttfåglar, natur

 

Återkoppling

·       Ges muntligt och skriftligt i det kontinuerliga arbetet. 

 

Elevinflytande

 • Tidigare kunskaper och erfarenheter inom ämnet kommer att hjälpa oss att styra lektionernas innehåll.
 • Frågor och funderingar som kommer upp under arbetets gång får till viss del styra lektionernas riktning.

     Bedömning

Du ska kunna:

 • känna igen och namnge minst tre växter och tre djur i närmiljön
 • ge exempel på en enkel näringskedja.
 • ge exempel på ett djurs livscykel.
 • ge exempel på enkla samband i naturen (flyttfåglar - stannfåglar, sommar/vinterpäls, lövfällning)

 

Bedömningsunderlag

 • i arbetsböcker/blad kunna namnge olika växter och djur från närmiljön
 • rita en enkel näringskedja och livscykel.
 • i ett arbetsböcker/blad kunna kunna visa samband i naturen; vilka fåglar flyttar/stannar
                                                                                        vilka djur har sommar/vinterpäls
                                                                                        varför tappar träden löven

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: