Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inköp 1

Skapad 2020-11-03 14:09 i Katedralskolan Linköping
Gymnasieskola Inköp och logistik
Vi går igenom de vanligaste affärsbreven, och hur man skriver offerter till kunder, som förhoppningsvis blir till order, som sen ska faktureraras. Vi använder programmet Fort nox för att se man hanterar ovanstående i digitalt. Vi kommer även att gå igenom lagar som reglerar handhavandet mellan säljare och köpare. Vi kommer att gå igenom vissa grundläggande ekonomisksa begrepp och försöka förstå hur dessa hänger ihop. Vi kommer även att fylla på vår "ordlista" med ord som vi behöver kunna efter kursen Inköp 1.

Innehåll

Vi börjar med att gå igenom det som man brukar kalla för "affärsbrevskedjan", för att förstå vilka dokument som annvänds i kontakten mellan Säljare och köpare, för att båda parter ska vara trygga i sin affärsrelation. Det finns vissa dokument som är juridiskt bindande och där måste man veta vad man gör när man skriver dessa dokuement. 

Det finns mer information om ovanstående i Classroom för INKÖP 1.


Vi ska sedan göra ett antal offerter till olika kunder i Fort nox, och hantera dessa ända fram tills det att våra kunder har betalt sina fakturor. Här kommer begrepp som marginal, pålägg och täckningsbidrag att beröras på ett ganska grundläggande sätt.

Det finns mer information om ovanstående i Classrom för INKÖP 1.

Vi ska gå igenom det vanligast lagarna som kan påverka köp mellan säljare och köpare.
Både lagar som skyddar konsument och sådana lagar som påverkar företag.
Ex:

-köplagen
-konsumentköplagen
-avtalslagen

Det finns mer information om ovanstående i Classrom för INKÖP 1.

Vecka

Moment 

45 Affärbrevskedjan gås igenom.
46 Fort nox.
Vi gör offerter till våra kunder som vi skriver ut på skrivaren. Vi kommer här att beröra lönsamheten i det vi gör offerter på till våra kunder.
47 Fort nox.
Viss offerter blir till order, och justeras i systemet, till att se ut som kunderna beställer.
48 Fort nox.
Vi skapar fakturor och skriver ut.
Dessa fakturor ska sedan registreras som betalda när kunden betalt.
49

Träna inför praktiskt prov i Fort nox.

När du tränar själv, är det viktigt att du förstår hur allt hänger iho,p och att du är noga med dina ordernr och fakturanr!

Hur kan du göra för att hålla reda på allt?

Provtid planeras in tillsammans! Praktisk prov i Fort nox.
50  Vi påbörjar arbetet med att se vilka lagar som påverkar handhavandet mellan köpare och säljare.
51

Fortsättninga lagar.
Ord som ska kunnas efter detta avsnitt.

  Prov på lagar och ord nästa termin. Datum bestämmer vi efter lovet

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Inköpsarbete och inköpsteknik, betydelsen av en inköpsprocess.
  Ink  -
 • Varuhantering, lagerkontroll och inventering.
  Ink  -
 • Lagar och andra bestämmelser inom området.
  Ink  -
 • Prissättnings- och lönsamhetskalkyler inom olika led, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet.
  Ink  -

Matriser

Ink
Inköp 1

Moment

E
D
C
B
A
Inköpsarbete, inköpsteknik och förståelsen av en inköpsprocess. Hantering i datorprogrammet Fort nox. Kunskaper om varuhantering och varans väg. Hantering i datorprogrammet Fort nox.
Eleven redogör översiktligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker. Dessutom redogör eleven översiktligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse.
Eleven redogör utförligt för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med enkla omdömen olika inköpstekniker. Dessutom redogör eleven utförligt för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur grundläggande inköpsarbete planeras och utförs samt värderar med nyanserade omdömen olika inköpstekniker. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för logistikarbete och varuhanteringens betydelse för försörjningskedjan.
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom inköps- och logistikområdet.
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare grundläggande arbetsuppgifter inom inköpsområdet enligt gällande lagar och andra bestämmelser.
Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom inköps-, logistik-, transport och speditionsområdet samt att lösa problem
Eleven genomför arbetet.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt.
Eleven genomför arbetet på ett välorganiserat sätt samt tar egna initiativ i arbetet.
Ny aspekt
Prissättnings- och lönsamhetskalkyler, till exempel prissättning och kalkyler i butiksledet.
Eleven gör i samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
Eleven gör efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar.
Eleven gör efter samråd med handledare enkla prissättningskalkyler och ekonomiska beräkningar
Utvärdering
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen.
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: