Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema fordon förskolan Nolängen

Skapad 2020-11-03 14:23 i Testförskola Alingsås
Förskola
Barnen har visat ett stort intresse för fordon, vilket vi tänker använda oss av för att utveckla deras språk.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte

 

Att barnen utvecklar sitt språk genom det gemensamma intresset för olika typer av fordon och skapande med fordon som grund.

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla;

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska

 

Förskolans övergripande mål för året är att utveckla arbetet med flerspråkighet och språklig medvetenhet i utbildningen.

 


Var är vi?

Barngruppen visar stort intresse av alla fordon som åker förbi på vägen vid förskolan. De tittar även gärna på de olika fordonen som är vid byggarbetsplatsen, som vi har bredvid förskolan.


Vart ska vi?

Detta hoppas vi att barnen har lärt sig efter temats avslut;

 

 • att barnens språk, svenska såväl som modersmål, ska utvecklas

 • att barnens ordförråd har ökat

 • uttrycka tankar och funderingar

 • kommunicera med andra

 • att se samband och reflektera över likheter och skillnader

 • olika fordons syften, funktioner och användningsområden för samhället.

 

 


Vad och hur ska vi göra?

 

 • Sagor, sånger, rim och ramsor

 • Sorteringsövningar genom att jämföra fordonens egenskaper (färg, storlek, form)

 • Använda ett stort utbud av jämförelse-, motsats-, och lägesord (stor/liten, mindre/större, lång/kort, framför/bakom/mellan)

 • Utforskningspromenader i närmiljön

 • Skapa, upptäcka och prova olika material

 • Dokumentationsvägg

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: