Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra.

Skapad 2020-11-03 14:32 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Det andra arbetsområdet i matematik är denna termin är funktioner. Det är ett roligt arbetsområde där vi b la kommer lära oss om funktioner, räta linjens ekvation, lösningar till ekvationssystem samt titta på olika typer av matematiska samband. Det blir också en hel del problemlösning i par och i grupp.
Grundskola 7 Matematik
Det andra arbetsområdet i matematik är denna termin är algebra. Det är ett roligt arbetsområde där vi bland annat kommer lära oss att lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer i olika svårighetsgrad, hitta mönster och skriva generella lösningar, skriva uttryck och förenkla uttryck. Det blir en hel del problemlösning i par och i grupp.

Innehåll

LPP för arbetsområdet ”funktioner och algebra”

Det andra arbetsområdet i matematik är denna termin algebra. De är ett roligt arbetsområde där vi bland annat kommer lära oss att lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer i olika svårighetsgrad, hitta mönster och skriva generella lösningar, skriva uttryck och förenkla uttryck. Det blir en hel del problemlösning i par och i grupp. 

Vi kommer arbeta med det under vecka 45-50 Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov torsdagen den

Du ska efter att vi avslutat arbetsområdet kunna:  

1.     Algebraiska uttryck, skriva algebraiska uttryck utifrån ett problem, sidorna 68-72. 

 

2.     Mönster, kunna beskriva olika mönster med ord, tabeller, och generella lösningar, sidorna 73-77. 

 

3.     Förenkling av uttryck, sidorna 78-81.

 

4.     Ekvationer, lösa ekvationer genom att förenkla och använda vågskåls modellen eller annan likvärdig modell, sidorna 82-87.

 

5.     Problemlösning med ekvationer, lösa problem med hjälp av ekvationer, sid 88-92. 

 

6.     Obekanta i båda leden, lösa ekvationer med obekanta i båda leden. sidorna 93-98. 

 

7. Avgöra om ett problem kan lösas med hjälp en ekvation eller inte

 

8. Lösa problem som är nya för dig. 

 

 

 

Bedömning

 Hur ska det bedömas?

  • Kontinuerligt under lektionerna vid genomgångar och diskussioner.
  • Vid muntliga diskussioner av gemensamma problem/laborationer under lektionerna.
  • Skriftligt prov.

 

Matriser

Ma
Funktioner och algebra.

Funktioner och algebra

E
C
A
Problemlösning
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Metoder
Eleven kan välja och använda
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Matematikens uttrycksformer
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett
i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Kommunikation.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: