Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2020-11-03 14:40 i Tanneforsskolan Linköping
Lag och rätt.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Tänk om någon fick syn på din nya cykel, tyckte att den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den!? Om vi människor ska kunna leva tillsammans måste vi ha lagar och regler för hur vi ska uppföra oss mot varandra. Lagar och regler är till för att hjälpa och skydda oss. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om lag och rätt.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

Det här kommer du att lära dig:

 • resonera kring lagar och regler och varför de behövs i vårt samhälle.
 • resonera kring likheter och skillnader mellan lagar och regler.
 • resonera kring vilka orsaker det finns till att människor begår brott och vilka konsekvenser det kan få för samhället.
 • redogöra i grova drag för vad som händer när någon begår ett brott.
 • använda centrala begrepp på ett fungerande sätt. 
 • värdera och uttrycka ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.

 

Arbetssätt 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar.
 • Läsa och samtala om texter.
 • Diskussioner.
 • Titta på filmer och bildspel.
 • Arbeta med centrala ord och begrepp som berör ämnet.

 

Bedömning

Dina förmågor kommer att bedömas genom:

 • Skriftligt/muntligt prov som innehåller flervalsfrågor och uppgifter där du får resonera kring olika frågor.
 • Se hur du deltar i samtal och diskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: