Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter årskurs 9

Skapad 2020-11-03 14:56 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vilka är då de mänskliga rättigheterna? Hur har de framkommit och var växte dessa tankar fram? Hur påverkar de dig i dina vardag idag och vilka mänskliga rättigheter åtnjuter du varje dag? Vilka organisationer känner du till i världen som arbetar med detta? På vilket sätt försöker de påverka världen över? Vad innebär det att vara minoritet i verkligheten och varför är det viktigt med minoritetsskydd? Vilka är de svenska nationella minoriteterna och hur länge har de varit det i Sverige?

Innehåll

Innehåll

I detta arbetsområde ska vi lära oss om vilka de mänskliga rättigheterna är. Vi kommer lära oss om att det många av oss i Sverige tar för givet inte är så självklart i andra delar av världen. Vi kommer också lära oss om vilka de nationella minoriteterna är och vad är egentligen en minoritet? Vi kommer också lära oss om olika organisationer som jobbar för de mänskliga rättigheterna.

Examination

Examinationsuppgiften kommer bestå av ett grupparbete och en enskild inlämningsuppgift. Vi kommer behandla kunskapskraven nedan.

Undervisning

Läraren håller i föreläsningar och genomgångar

Digitala arbetsuppgifter

Filmer på Studi.se

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: