Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Bully Project

Skapad 2020-11-03 15:12 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Engelska
Every year millions of children around the world are exposed to bullying at their school. In this project you will watch a documentary, have a debate and write an essay on a topic involving bullying.

Innehåll

Syfte

I det här arbetet ska du utveckla din förmåga att:

* formulera dig och kommunicera på engelska i tal och skrift

* reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor i olika delar av världen där engelska används. 

Betygskriterier

E: du deltar i gruppdiskussion samt följer till stor del instruktionerna till skriftlig uppgift. Du uttrycker dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. Du anpassar i någon mån din kommunikation efter syfte, mottagare och situation

C: du deltar relativt engagerat i gruppdiskussion och för till viss del diskussionen framåt, samt följer instruktionerna till skriftlig uppgift. Du uttrycker dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du anpassar till viss del din kommunikation efter syfte, mottagare och situation

A: du deltar engagerat i gruppdiskussion och för diskussionen framåt på ett väl fungerande sätt, samt följer instruktionerna till skriftlig uppgift. Du uttrycker dig varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt och anpassar din kommunikation efter syfte, mottagare och situation.

The Bully project

After watching the movie ”Bully” there will be a group discussion in class. To prepare for this, you should consider the questions below. You are allowed to bring a paper with notes of your thoughts to the discussion

 

Questions for group discussion:

*What springs to mind when you hear the word ”bullying”?

*What different types of bullying are there? Give examples.

*Why do you think people bully each other?

*Do you think bullying should be considered a crime or is it just part of growing up? Explain your thoughts!

*Is cyber-bullying worse than face-to-face bullying? Explain.

*What kind of person is a bully?

*What damage does bullying do to people?

*Is it always a good idea to stand up to a bully? Why/why not?

OBS! Try to use examples from the movie when you reflect on these questions

 

Written assignment

Choose ONE of the following assignments:

 

How can we prevent bullying at our school? 

- Why is it important to stop bullying? 

- What can teachers, students and parents do to  prevent bullying?

Write 1/2 - 1 A4 page, Times New Roman size 12.

Cyber-bullying 

- What is cyber-bullying?

-Why is it harmful?

Give  examples from the movie and/or real life

- Who is responsible for stopping cyber-bullying?

 - What can you do if you are being bullied on the internet?

  Write 1/2 - 1 A4 page, Times New Roman size 12.

Short story about bullying

  Write a short story where bullying is the main issue!

Write 1 - 2  A4 pages, Times New Roman size 12.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
    En

Matriser

En
Bedömningsmatris, Engelska

E
C
A
Förstå engelska i tal.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå tydligt talad engelska.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du hört , dvs lyckas att få fram det du vill ha sagt så att en engelsktalande person skulle kunna förstå.
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Du kan uppfatta budskapet i stora drag i talad engelska utan att haka upp dig på enstaka ord som du inte förstår.
Du förstår det huvudsakliga budskapet i talad engelska.
Du förstår talad engelska väl.
Förstå engelska i text.
Du behöver utveckla din förmåga att förstå engelska i text.
Du förstår det huvudsakliga innehållet i enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan diskutera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta det viktigaste av innehållet.
Du kan återberätta innehåll och detaljer i det du läst på bra engelska, dvs med hela meningar.
Du kan diskutera det du har läst på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Tala engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt.
Du pratar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan prata ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga.
Du pratar med visst flyt och kan anpassa ditt språk ganska bra efter vem du pratar med.
Du pratar med mycket bra flyt och anpassar ditt språk mycket väl efter den du talar med och efter situationen.
Ibland löser du språkliga problem genom att förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt.
Skriva engelska
Du behöver utveckla din förmåga att uttrycka dig skriftligt.
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver ganska varierat, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat och med en tydlig röd tråd.
Du skriver meningar som man förstår, även om språket inte alltid är helt rätt.
Du har flyt i språket och kan formulera bra meningar.
Du har mycket bra flyt i språket och kan formulera korrekta och varierade meningar. Du använder ett rikt ordförråd.
Du kan anpassa din text efter vem som ska läsa den.
Du varierar ditt språk efter mottagare och situation med lätthet.
Kunskaper om kultur och traditioner i engelskspråkiga länder
Du visar att du kan en del om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska används.
Du visar att du har djupare kunskaper om kultur och traditioner i olika delar av världen där engelska talas.
Du visar att du har nyanserade kunskaper, dvs kan mycket om kultur och traditioner och kan dra slutsatser och göra jämförelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: