Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En komikers uppväxt

Skapad 2020-11-03 15:29 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ska läsa Jonas Gardells roman "En komikers uppväxt". Under läsningen kommer vi att samtala och göra kortare skrivuppgifter. Under v. 47 avslutas läsningen med en analyserande examinationsuppgift, som du fått beskrivning till i din LPP v. 42.

Innehåll

Under fem veckor arbetar vi med Jonas Gardells bok, "En komikers uppväxt". 

Vi kommer att jobba med texten ur flera perspektiv där vi tar upp olika särdrag i berättarstil, tidsmarkörer, budskap, symbolik och språk. 

I vecka 47 ska du lämna in din examinationsuppgift i form av en text, där du besvarar frågor om innehållet samt analyserar delar av innehållet i boken.

Bedömningen sker på lektioner i samtal, genom kortare skrivuppgifter och av din examinationsuppgift. 

Vi kommer även att se på filmen och titta på begrepp som dramaturgi, berättarperspektiv, rollanalys och symbolik.

Kopplingar till läroplanen

  • Läsa och skriva. Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  • Berättande texter och sakprosatexter. Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Berättande texter och sakprosatexter. Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Matriser

Sv
Läslogg, text och tanke

-->
-->
-->
-->
Sammanfattning
Sammanfattning av texten och din åsikt
Innehållet i texten framgår.
Innehållet i texten framgår klart och tydligt och även din åsikt om den.
Innehållet framgår klart och tydligt och texten förmedlar visst eget engagemang och/eller upplevelser. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den.
Innehållet och dina egna tankar och resonemang framgår klart och tydligt. Du ger tydliga exempel på det du vill föra fram. Du funderar över textens tema och trovärdigheten i den och resonerar kring detta t.ex. genom dra paralleller till dig själv och din omgivning.
Berättarteknik
Början, personer, tid, miljö, berättare
Du kan berätta om början, personer, miljö och tid i boken.
Du kan resonera kring valen som författaren/skaparen gjort. Du kan se textens berättarperspektiv och ge exempel på detta.
Du kan dessutom göra enklare tolkningar och analysera berättartekniken t.ex. kronologiskt upplägg och parallellhandling. Du använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val.
Du kan tolka och analysera berättartekniken och använder dig av exempel från texten för att illustrera författarens/skaparens val och kan argumentera utifrån dessa.
Budskap
Citat från boken och dina egna tankar
Du kan återge textens budskap. Du skriver av ett citat och skriver en fråga till citatet.
Du uppfattar ett tydligt budskap och kan föra ett resonemang kring detta. Du skriver av ett citat och resonerar kring citatet.
Du kan dessutom uppfatta ett budskap som kan läsas mellan raderna och föra utvecklade resonemang om detta även på ett personligt plan. Du skriver av flera citat, resonerar, för fram dina egna åsikter.
Du kan tolka och analysera budskapet och använder dig av exempel från texten för att illustrera hur författarens/skaparen förstärker budskapet. Du skriver av flera citat, resonerar, tolkar och analyserar, drar en slutsats.
Jämföra
Du kan se likheter med annat som du upplevt, läst, hört eller sett och det visar du i din tanke om citatet. Du kan placera in texten i en genre.
Du kan göra enkla jämförelser med något annat som du läst, sett, hört eller varit med om och det visar du i din tanke om citatet. Du kan förklara och ge exempel på varför texten hör till en speciell genre.
Du kan göra jämförelser med andra texter eller situationer som du har läst, sett, hört, eller varit med om och det visar du i din tanke om citatet.
Du kan göra tydliga och utvecklade jämförelser med andra texter som du har läst, sett, hört eller varit med om och det visar du i din text om citatet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: