Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 3A kap 1

Skapad 2020-11-03 15:43 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 3 Matematik
Under hösten arbetar vi med matematik i många olika former. Till vår hjälp har vi bland annat läromedlet Favorit Matematik 3A. Men matte är mycket mer än bara matteboken! Målet är att du ska få repetera och befästa dina tidigare kunskaper samt gå vidare i arbetet med olika räknesätt och strategier inom ämnet.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

 •  talen 0 - 1 000
 • tiotalsövergång Addition
 • tiotalsövergång subtraktion
 • uppställning med addition , minnessiffror och växling
 • uppställning  med subtraktion, minnessiffror och växling
 • uppställning med flera termer
 • avgöra storleksförhållandet med hjälp av > < = 
 •  problemlösning

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

 •  öva talen 0 - 1 000
 • öva tiotalsövergång Addition
 • öva tiotalsövergång subtraktion
 • öva uppställning med addition , minnessiffror och växling
 • öva uppställning  med subtraktion, minnessiffror och växling
 • öva uppställning med flera termer
 • öva avgöra storleksförhållandet med hjälp av > < = 
 •  öva problemlösning

 

Du kommer att lära dig:

 • när vi har genomgångar
 • när du jobbar i din bok
 • när ni löser uppgifter tillsammans
 • när du förklarar hur du tänker

 

Du får visa att du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnosen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
3A Kapitel 1

Träna mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
talen 0 - 1 000
Du kan med stöd placera de flesta talen mellan 0-1000.
Du kan placera de flesta talen mellan 0-1000 på tallinjen
Du kan med säkerhet placera talen mellan 0-1000 på tallinjen
tiotalsövergång addition
Du behöver hundratavlan för att lösa uppgiften.
Du kan lösa de flesta uppgifterna.
Du kan med säkerhet lösa uppgifterna.
tiotalsövergång subtraktion
Du behöver hundratavlan för att lösa uppgiften.
Du kan lösa de flesta uppgifterna.
Du kan med säkerhet lösa uppgifterna.
uppställning av addition med minnessiffror och växling
Du kan med stöd göra uppställning av addition med minnessiffror och växling.
Du kan lösa uppställningar av addition med minnessiffror och växling.
Du kan med säkerhet göra uppställningar av addition med minnessiffror och växling.
uppställning av subtraktion, minnessiffror och växling
Du kan med stöd göra uppställning av subtraktion med minnessiffror och växling.
Du kan lösa uppställningar av subtraktion med minnessiffror och växling.
Du kan med säkerhet göra uppställningar av subtraktion med minnessiffror och växling.
uppställning med flera termer
Du behöver med stöd för att göra uppställing med flera termer.
Du kan att göra uppställing med flera termer.
Du kan med säkerhet göra uppställing med flera termer.
avgöra storleksförhållandet med hjälp av > < =
Du behöver stöd för att avgöra storleksförhållandet med hjälp av > < =
Du kan avgöra storleksförhållandet med hjälp av > < =
Du kan med säkerhet avgöra storleksförhållandet med hjälp av > < =
problemlösning
Du beöver stöd för att lösa uppgifterna.
Du kan lösa de flesta uppgifterna.
Du kan med säkerhet lösa uppgifterna, och visar hur du löst uppgiften
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: