Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor i världen

Skapad 2020-11-03 16:02 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6 Svenska
Under v.42-47 kommer Vårfru- och Apelskolan arbeta med temat "Sagor i världen".

Innehåll

Övergripande syfte och mål med temat

Under temats gång ska du få möjlighet att

 • utveckla din kännedom om att sagor finns och berättas i hela världen 
 • utveckla din kännedom om sagor i världen och deras likheter 
 • utveckla din förståelse för olika kulturer och berättartraditioner 
 • utveckla din förmåga att identifiera dig med sagor och hur sagor påverkar våra normer 
 • skapa relationer mellan årskurser och klasser 
 • känna gemenskap med alla på skolan 

 

Vad ska vi arbeta med och lära oss?

Vi kommer att arbeta med hur sagor och fördjupa oss lite mer i dem. Det du som elev ska kunna är:

 • Olika typer av sagor. Att det finns fabler, folksagor, konstsagor, myter och legender.
 • Att sagor har olika ursprung och att många folksagor har skrivits ner senare i historien.
 • Olika författare och koppla dem till de olika sagorna.
 • Att det finns olika sätt att avgöra vilken typ av saga det är genom att läsa texten och hitta olika klassiska tecken.
 • Läsa sagor högt för varandra. Med språkmelodi och känsla.
 • Diskutera hur sagan kan ändras efter dagens samhälle och normer.
 • Diskutera om dåtidens normer och sagor.
 • Diskutera om det är bra att göra om sagorna till våra egna sagor/berättelser? Exempelvis om Disney gör en rättvis bild av våra klassiska folksagor.
 • Tolka budskap.

Hur ska vi arbeta? 

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer läsa i mindre grupper för varandra och diskutera/leta efter olika tecken i sagorna.  Hur många karaktärer/sagor hittar du på introt (5min) av Shrek 2? Vi kommer att söka om information om författarna samt leta efter om det finns en tidigare författare/berättare. 

Vad och hur kommer detta bedömas? 

Vad kommer att bedömas?

Se kopplat till läroplanen. 

Hur kommer det att bedömas?

Genom aktiviteter i helklass/mindre grupp- diskussioner och analyser. Muntlig presentation av deras slutsatser. De kommer att svara på ett Quiz. De kommer att genomföra en mindre gruppuppgift där de besvarar på frågor och ändrar om den sagan som de har tilldelats/valts till hur de hade velat ha sagan. 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: