👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ateljén för de yngsta

Skapad 2020-11-03 17:10 i Äventyrets förskola Säter
Förskola
Vi vill väcka de allra yngsta barnens intresse för vår ateljé. De ska få utforska det material som finns där, färger, former och olika strukturer för att på så sätt stimulera sin lust att undersöka och utforska.

Innehåll

Vad

Vi introducerar material för barnen att känna på och utforska med alla sinnen som en början till skapandeaktiviteter. Vi tar även fasta på att skapa möjlighet för barnen att utveckla trygghet i gruppen och i miljön på förskolan. Även att väcka barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära. 

 

Hur

Barnen får känna på de material som finns i ateljén, så som färger (med fingrar, genom penslar eller med fötter), penslar, pennor (kritor, tusch, färgpennor osv.), vatten (ex vattenlek) och papper (strimlat papper i baljan). Men de får även bekanta sig med andra material som är spännande att känna på och uppleva med kroppen.

 

Varför

Vi vill att barnen ska få uppleva och utforska material. Vi vill även att barnen genom dessa aktiviteter känner trygghet i gruppen och i den miljö de vistas i. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18