Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteracitet och språket

Skapad 2020-11-03 17:00 i Robertsholms förskola Hofors
Trygghet och samhörighet
Förskola
Litteracitet som begrepp handlar om att kunna läsa och skriva. Även att förstå olika symboler och uttryck, hur och när dessa används och hur man kan använda de tillsamans med andra.

Innehåll

 

Som stöd i språkutvecklingen och litteracitet är boken en viktig del i utvecklingen. Vi har böcker på avdelningen som barnen fritt kan läsa och titta i. Där utvecklas ett intresse för bild som vidare utvecklas mot en förståelse för skriftspråket. Genom bokläsning utökas ordförståelsen samt att barnen bygger upp ordförråd.

 

 

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och läsintresse genom att ha högläsning både i grupp och enskilt. Barnen kommer ofta själv med en utvald bok som de vill att vi pedagoger ska läsa. Detta väcker nyfikenhet hos fler barn och många gånger har man flera barn med i läsningen. Vi använder också det digitala verktyget Polyglutt där barnen får boken uppläst fast med text, bild och röst på tv:n. Ibland använder vi Polyglutt när vi läser månadsboken.

Vi arbetar och stärker även språkutvecklingen genon munmotorik. Olika munrörelser, blåsövningar och sugrörelser lägger vi in i verksamheten. Rim och ramsor används även både spontant och i verksamheten.

 

 

 

Hur blev det?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande överensstämmer med de nationella målen, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: