Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott åk 2

Skapad 2020-11-03 17:00 i Figeholmskolan Oskarshamn
Beskrivning av vad vi kommer arbeta med på idrotten under läsåret 2016/2017
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva samt vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Under läsåret kommer vi arbeta först och främst med elevernas grundmotorik och grundformerna; springa, hoppa, klättra, krypa, åla, hänga, stödja, balansera, kasta, fånga, rulla. Detta tränar vi på genom olika lekar, spel och aktiviteter.


Vi kommer prova på olika bollspel och lära oss spelens regler, hänsynstagande och samarbete.

Vi kommer träna på och lära oss olika begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Vi kommer lära oss namnen på olika redskap och använda oss av dem i undervisningen.

Vi tränar på att röra oss i takt till musik och vi kommer även att träna på traditionella dans och jullekar.


Vi samtalar och reflekterar kring våra lektioner och vad vi lär oss.

Vi lär oss om vad Allemansrätten säger att man få och inte får göra i naturen.

Vi tränar på att åka skridskor då tillfälle ges under vinterhalvåret.

Vi deltar i Skojoggen

Vi besöker simhallen 1g/termin och stämmer av elevernas  simförmåga.

Friidrott och orientering är några ämnen vi kommer arbeta mer med under vårterminen

Visa vad du lärt dig

Eleven kommer att få visa sina kunskaper genom:

-Att vara aktiv på lektionerna och delta i de övningar, lekar och sporter som vi tränar på.

-Att kunna lyssna och följa instruktioner så att eleven kan delta på ett säkert sätt både när det gäller eleven själv och klasskamraterna.

-Att kunna  ta hänsyn till andra och kunna samarbeta med andra både i liten och stor grupp.

-Att kunna följa instruktioner och regler vid lekar och i olika spel

-Att muntligt visa vad du lärt dig om Allemansrätten

Bedömningen sker kontinuerligt under hela terminen 

Tidsram

2020/2021

Bedömning

Bedömning sker utifrån Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Idrott åk 1-3 .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Oskarshamns kommun skriftlig omdömesmatris Idrott åk 1-3

Utföra grovmotoriska rörelser på årskursanpassad nivå .
Du utför några av de grundmotoriska grundformerna: åla, krypa, hoppa, stödja, rulla, hänga, klättra, springa, balansera.
Du utför de grovmotoriska grundformerna.
Du utför sammansatta rörelser i olika sammanhang.
Röra sig till musik på en årskursanpassad nivå.
Du rör dig till musiken.
Du rör dig till viss del i rytm till musiken .
Du rör dig i rytm till musiken.
Samtala om upplevelser av:
- Lek - Hälsa - Natur och utevistelse på en årskursanpassad nivå.
Du behöver stöd för att delta i samtal.
Med hjälp av följdfrågor samtalar du om egna upplevelser.
Du samtalar om egna upplevelser med passande ord/begrepp.
Orientera i närmiljön på årskursanpassad nivå.
Du kan begrepp som beskriver rumsuppfattning t.ex: bakom, framför.
Du orienterar i närmiljön med en enkel karta (skiss).
Du orienterar i närmiljön med en karta.
Simma på årskursanpassad nivå.
Du har vattenvana och deltar i aktiviteter i vattnet.
Du simmar 25 meter, doppar huvudet
Du simmar 100 meter varav 25 meter i ryggläge.
Visa hänsyn och utföra aktiviteterna på ett säkert sätt på årskursanpassad nivå
Du behöver påminnas om att ta hänsyn och delta på ett säkert sätt.
Du visar hänsyn. Du följer bestämda regler till viss del.
Du visar hänsyn och följer bestämda regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: