Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ronja rövardotter- en resa om att göra gott! (religion och svenska)

Skapad 2020-11-03 17:40 i Bruksskolan Munkedal
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap
Även på Ronjas tid spelade relationer och vänskap en viktig roll för att trivas och må bra. Dessutom fanns det kanske en rädsla för de människor man inte kände till, starkare än det gör idag, eller? Hur påverkar det Ronja? Hur är det att ha en mäktig rövarhövding till pappa? Hur viktigt är det att ha en vän och vilka val leder det till att Ronja gör? Hur var det att vara kvinna? Hur kan vi som lever idag känna igen oss i Ronja och hennes liv? Vilka likheter hittar du? Vilka är de stora skillnaderna? Kan man som enskild individ påverka och kan man göra skillnad? Är det viktigt att ha någon som bryr sig om en? Hur kan man göra gott?

Innehåll

De stora frågorna! Vad kan det innebära att göra gott?

 • Hur såg familjesituationen ut för Ronja? Hur ser den ut för dig? (jämlikhet)
 • Vilken roll hade Ronja i sin familj? Vilken roll har du? (identitet-roll)
 • Hur såg lagarna ut på Ronjas tid? Fick man stjäla? Hur ser det ut för dig idag? (rätt-orätt)
 • Vem hade makten på Ronjas tid? Vem har makten idag?
 • Hur kunde Ronja påverka sin och Birks situation? Hur kan du påverka? (solidaritet)
 • Var det någon som var kränkt eller var utanför i Ronjas närhet? Är det någon skillnad mot idag? (utanförskap-kräkning)
 • Hur såg det ut med skillnaden mellan kvinnor och män på Ronjas tid? Hur ser det ut idag? (jämställdhet)
 • Vilka rättigheter hade Ronja som flicka? Vilka rättigheter har du som flicka eller pojke? (jämställdhet)
 • Vad är budskapet i berättelsen om Ronja? Hur känner du igen dig i karaktärerna?

Hur ska jag arbeta?

Vi kommer att läsa i skolan och svara på frågor i diskussion och enskilt till varje kapitel.

Vi kommer att diskutera eventuella svåra ord.

Vi kommer att titta på hur författaren valt att beskriva miljö och personer.

Vilka förmågor tränar jag på i ämnet svenska?

Du kommer att träna din läsförståelse för att du läser med hjälp av strategier och boksamtal.

Du kommer att bli bedömd på:

 • hur du resonerar om budskap och hur du uppfattar boken
 • hur du samtalar och framför dina åsikter
 • hur du skriver de uppgifter vi kopplar till läsningen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: