Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tomtebobarnen Hallon blå språk och kommunikation

Skapad 2020-11-03 17:47 i Skederids förskola Norrtälje
Förskola
Vad betyder bokstäver?

Innehåll

 

Innehåll

Vi kommer att fortsätta arbeta med Tomtebobarnen men nu ändrar vi fokus och tänker språk och kommunikation som huvudsyfte. I sagan om Tomtebobarnen används många beskrivande ord som ibland är svåra att förstå. Vi ska göra en djupdykning i dessa ord och undersöka med alla sinnen vad de kan betyda. Vi ska också försöka förståelse för vad bokstäver är för krumelurer och varför de är bra att ha.

 

 

1. MÅLOMRÅDE
 

1a. SYFTE – GENERATIV FRÅGA        

Varför behövs bokstäver?

Syftet är att barnen skall utveckla sitt språk och väcka intresse för språk; skrivet och talat. Kunna känna igen sin begynnelsebokstav och sitt namn i text. Kunna jämföra ord och samtala om hur de är lika-olika.

1b: Mål ur lpfö-18;

 

Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

 

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

intresse för skriftspråk samt förståelsen för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

.

 

 

Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan


Ett rikt språk är viktigt för alla människor för att kommunicera i tal och skrift.

 

 

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER och BEHOV

1c. BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

Barnen i gruppen har ett behov av att  lära fler ord. Hitta intresse för krumelurerna som kallas bokstäver och varför de är bra att ha.

 

 

 

Specifika mål

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

Vi ser att barnen ofta beskriver saker på ett enkelt sätt och därför vill vi ge dem nya ord att  uttrycka sig med och på olika sätt. Lära sig t känna igen de bokstäver som finns i dess namn. Kunna jämföra olika bokstäver och deras betydelse

 

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

Barnen ska få möjlighet att utveckla sina förmågor att använda språket.

 

 

1f. BARNENS BEGREPP

Språk

 

 

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

I vårt arbetslag arbetar vi utifrån att barn är kompetenta människor. Vi kommer att diskutera, reflektera och diskutera med hjälp av ett nyanserat språk. Vi kommer att stötta barnen och uppmuntra till utforskande enligt scuffhulding- teorin. Självklart ställer vi öppna frågor till barnen och med hjälp av reflektion och metakognitiva samtal hittar vi svaren tillsammans.

 

 

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Vi utvecklatr våra kunskaper i språk och kommunikation tillsammmans och hittar kunskap i litteraturen om vi behöver.

 

 

 

2. UTVÄRDERING

 

Hur vet vi att vi nått våra mål, när temat är avslutat? 

2a. KRITERIER

 Vi jobbar med matriser enligt nedan.

 

 

 

Påbörjad utveckling

Göra sig förstådd.

En bit på väg

Visar intresse för bokstäver

och av att använda nya ord.

Känner igen sin begynnelsebokstav

och sitt namn i text.

 

Måluppfyllelse 

Kan skriva sitt namn och

har ett nyanserat talspråk

och kommunicerar klart och

tydligt med barn och vuxna.

 

2b. UTVÄRDERINGSSÄTT

Vi utvärdera veckovis och tänker Var  är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? Reflektion med  och i arbetslaget Vi bjuder in föräldrar till temaredovisning för att göra det festligt och meningsfullt för barnen

 

 

 

 

3. AKTIVITETSPLAN

 

Hur ska vi börja? … och hur skulle vi kanske kunna fortsätta?

3a. STARTAKTIVITET

Vi öppnar temat med att titta på olika bokstäver och jämför hur de är olika-lika

 

 

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?

3b. FORMATIV UPPFÖLJNING

I diskussioner med barnen ser vi vad de är intresserade av utifrån boken och vilka behov de har.

 

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3c. LÄRANDEMILJÖ

➢ Sammanhang - vi väver ihop temat med det vi gör i vardagen. Vi skapar en miljö där barnen kan leka berättelsen och använda sina nya kunskaper
 Material och tekniker- vi visualiserar med hjälp av olika tekniker för att kunna få sagan så autentiskt som möjligt.
➢ Samverka, samarbeta, samlärande- vi jobbar utifrån gruppdiskussioner där vi samverkar med varandra. Vi jobbar med metakognitiva reflektioner tillsammans med barnen. Vi utforskar språket tillsammans.

 

 

 

 

 

 

 

 ).

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18

Matriser

Tomtebobarnen Hallon blå språk och kommunikation

Påbörjad utveckling
Göra sig förstådd.
En bit på väg
Visar intresse för bokstäver och av att använda nya ord. Känner igen sin begynnelsebokstav och sitt namn i text.
Måluppfyllelse
Kan skriva sitt namn och har ett nyanserat talspråk och kommunicerar klart och tydligt med barn och vuxna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: