Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mi país

Skapad 2020-11-03 18:31 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Fantisera ihop ett land och sälj in det genom att skriva en informerande text om det.

Innehåll

Målet med undervisningen

Träna skriftlig produktion.

Använda ordbok, tryckt och i digital form.

Bygga upp ett ordförråd inom ett individuellt intresseområde t ex sport, dans, mat osv.

 

Så här ska vi arbeta

Vi arbetar med en exempeltext om ett spansktalande land för att få ordförråd och grammatik som hör till ämnesområdet.

Diskutera texten och dess innehåll.

Använda exempeltexten som grund och skriva en egen informerande text om ett land.

Du kommer få respons under arbetets gång, både under lektion samt med kommentarer i texten.

 

Det här ska bedömas

Din informerande text.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9

Matriser

M2
Mi país

Skriftlig produktion

F
E
D
C
B
A
Skriva (Kriterier 7, 10, 11)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: