Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsten att lyckas med studierna 7AC V.35-V.42

Skapad 2020-11-03 19:10 i Britsarvsskolan Falun
Ett jobb med studieteknik där materialet är knutet till Svenska Direkt 7.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska
Här kommer ni att få jobba med studieteknik och skrivande

Innehåll

Ämnets förmågor

·        Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·        läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften

·        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·        urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Förankring i kursplanens syfte

·        Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

·        Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

 

Centralt Innehåll

Läsa och skriva

·      Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

·      Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag...

Berättande texter och sakprosatexter

·      Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Språkbruk

·      Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Konkretisering av mål

·        Du ska skriva en berättande text till din lärare

·        Du ska arbeta med studieteknik och lässtrategier

Arbetssätt

1.      ´Du skriver en berättande text till din lärare utifrån de instruktioner du fått.

2.      Du arbetar med boken Svenska idag 7 -  följ instruktionerna du får.

3.      Du kommer att läsa en text och göra en mind-map av det viktigaste, som du sedan använder för att skriva             en sammanfattning lektionen efter.

 

Examination

·        Du visar dina kunskaper inom studieteknik och läsförståelse genom att göra häftet och en skriftlig examination.

Matriser

Sv SvA
Matris för område "Konsten att lyckas med studierna"

Inte nått målen
E
C
A
Läsa med flyt
Visar du genom att du kan skriva en mindmap efter att ha läst en eller två av de texter som vi läst.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
Genom att skriva din text efter din mind map
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva texter
Att du har koll på det svenska språket och dess skrivregler.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: