Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Styrketräning åk 7

Skapad 2020-11-03 19:24 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 7 Idrott och hälsa
En LPP för arbetsområdet styrketräning i åk 7.

Innehåll

Styrketräning åk 7

 

Syfte:            

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

• planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. (ur lgr 11)

 

Centralt innehåll:

• Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

• Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

• Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer. (ur lgr 11)

 

Arbetssätt:

Inom arbetsområdet kommer vi att prova olika typer av styrketräning. Ord och begrepp som används inom styrketräning kommer att lyftas fram (så som: uppvärmning, nedvarvning, stretching, dynamisk- och statisk styrka, set och repetitioner och mjölksyra) och aktiviteterna utvärderas av eleverna.

 

Bedömning:

Bedömningen kommer att baseras på följande kriterier utifrån läroplanen:

”Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser (…) till aktiviteten och sammanhanget.”

”Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra (…) underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.” (ur lgr11)

 

Bedömningen utgår från följande punkter:

·         Aktivt deltagande i undervisningen

·         Kunskap i hur styrketräning kan bedrivas

Uppgifter

  • Reflektioner Styrketräning åk 7

Matriser

Idh
Styrketräning åk 7

Når ej kunskapskravet
E
C
A
Lektionsarbete
Du har ej uppnått detta krav.
Deltar aktivt i undervisningen och anstränger sig i de olika momenten.
Deltar aktivt i undervisningen och tar själv initiativ för att utvecklas och klara mer i aktiviteterna.
Är engagerad och drivande i undervisningen. Anstränger sig i alla moment och arbetar aktivt enskilt samt i gruppen.
Förståelse för styrketräning
Du har ej uppnått detta krav.
Har en grundläggande förståelse för hur träning kan/bör bedrivas. Förstår betydelsen av uppvärmning.
Har en grundläggande förståelse för träning och träningseffekter. Kan värdera olika typer av träning.
Har en djup förståelse för olika typer av aktiviteters effekter och kan göra medvetna val för att främja den egna hälsan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: