Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 9

Skapad 2020-11-03 19:47 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Kemi
I åk 9 läser vi om Periodiska systemet, kemisk bindning, elektrokemi och material.

Innehåll

Kemi – periodiska systemet, kemiska bindningar och elektrokemi

Syfte:

·         Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

·         Genomföra systematiska undersökningar i kemi.

·         Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

·         Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

·         Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl- och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

·         Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

·         Olika faktorer som gör att material, t.ex. järn och plast, bryts ned och hur nedbrytning kan förhindras.

·         Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·         Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik

·         Gruppering av atomslag ur ett historiskt perspektiv.

·         Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Viktiga begrepp

·         Atomens uppbyggnad – atomkärna, skal, proton, neutron, elektron och valenselektron. Partiklarnas laddning. Skillnaden mellan en oladdad atom och en jon.

·         Det periodiska systemetGrupp och period. Hur indelningen i grupper och perioder är gjord. Atomnummer, masstal och isotop.

·         Atomernas strävan efter att ha fullt yttre skal, hur de kan bilda joner.

·         Jonbindning - hur atomer kan lämna eller ta upp elektroner för att fylla det yttersta skalet.

·         Molekylbindning – hur atomer kan dela på elektroner för att få fylla det yttersta skalet.

·         Metallbindning – hur metallerna sitter ihop.

·         Oxidation och reduktion – att lämna eller ta emot elektroner. Detta sker alltid samtidigt i en redoxreaktion.

·         Redoxskalan (spänningsserien) – ädla och oädla metaller och vad detta innebär. Hur man kan använda redoxskalan.

·         Förstå vad som menas med korrosion och hur detta kan förhindras.

·         Galvaniska element – till exempel batterier och offeranoder.

·         Material – framställning, egenskaper, användning, återvinning och nedbrytning.

Planering och kunskapskontroll

Vecka

45     Periodiska systemet kapitel 13               sidorna 340 – 349

46     Kemisk bindning kapitel 13                       sidorna 350 – 355, 360 – 363

47     Kemisk bindning kapitel 13                       sidorna 350 – 355, 360 – 363

48     Elektrokemi                                                   kopierade sidor                                         Prov tisdag kap 13

49     Elektrokemi kapitel 12                               sidorna 329 – 333                                      Lab + rapport

50 – 51 Material, grupparbete kapitel 11                                                                             Grupparbete

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: