Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spöktema

Skapad 2020-11-03 20:36 i Slättaskolan Falun
Läsa och skriva egna spökhistorier.
Grundskola 2 Svenska
Vi ska jobba med spöktema under några veckor. Eleverna ska få skriva egna spökhistorier som vi sedan samlar i en gemensam spökbok.

Innehåll

 • Syfte
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se nedan.

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Se nedan.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska jobba med spökhistorier på följande sätt:

 • Läsa och lyssna på olika spökhistorier.
 • Fördjupa oss i berättelsernas uppbyggnad och struktur.
 • Skriva berättelser tillsammans.
 • Skriva egen berättelse på Chromebook.
 • Skapande bildverksamhet.
 • Läsa upp sin berättelse för klassen.

 

Bedömning

Du ska visa vad du lärt dig genom att:

 

 • vara aktiv under våra diskussioner.

 • vara aktiv i vårt gemensamma arbete med spökhistorier.

 • du kan skriva en egen spökhistoria med en inledning, handling och avslut.
 • du kan skriva meningar med storbokstav och punkt på rätt plats.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: