Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gosedjurstema

Skapad 2020-11-03 20:59 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 2 Matematik Slöjd Svenska
Vi har tagit fasta på elevernas intresse för roll-lekar med sina Gosedjur. De kommer att få skriva berättelser om ett gosedjur, samt skapa ett gosedjur och tillbehör.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

Lgr11

- kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

- Du  kan skriva en enkel text med läslig handstil och på dator.

- Du använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.

- Du gör mellanrum mellan orden

- Du kan stava några för dig vanligt förekommande ord.

- Du visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.

- Den berättande texten du skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

 
 

- Din berättelse innehåller ord och begrepp så att miljöerna klart framgår för läsaren.

 

- Dessutom kan du använda grundläggande geometriska begrepp: namn, dess egenskaper och relationer ex triangel och pyramid. 

Vad ska vi göra? (CI)

 • Enkla former för textbearbetning- utifrån en lista ska eleven gå igenom sin färdiga text och se att alla delarna finns med:
 • - Titel
 • - inledning
 • - händelseförlopp
 • - slut
 • - skrivet med små bokstäver
 • - stor bokstav i början av en mening
 • - punkt eller frågetecken i slutet av en mening.
 • - stavning av vanligt förekommande ord
 • Handstil- Träna på att skriva med gemener 
   
  Grundläggande geometriska objekt: fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer och geometriska egenskaper.

 

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande) 

- Vi skriver en gemensam saga om troll. Där övar vi på miljöbeskrivning och en berättelses uppbyggnad

- Skriva en berättelse om ditt gosedjur. 

- Arbeta med ett handstilshäfte utöver berättelseskrivandet. Träna på gemenerna

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

- Du ska skriva en saga med början, mitten och slut. Varje del i sagan ska ha minst en målande beskrivning av miljön.

- Du ska kunna visa två version av din text, före och efter att du bearbetat den med listan.

- Skriva en kort och  enkel sammanfattning av din berättelse för hand. Vem handlar den om vad händer i den.... 

- Sätta rätt namn vid rätt figur eller form. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: