Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 7 - Rörelse och kraft samt tryck och värme

Skapad 2020-11-03 22:08 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Arbetsområde 1: behandlar krafter och dess upphov till rörelser och rörelseförändringar. Arbetsområde 2: behandlar tryck på ytor, i vätskor och i gaser. I arbetsområdet behandlas även värme och väder, väderfenomen och deras orsaker.

Innehåll

 

vecka

innehåll

Sidor i boken

Övrig information

45

Rörelse

Krafter

168-171 (Kap 6.1)

172-175 (Kap 6.2)

 

       

46

Krafter

Fritt fall och satellitbanor

176-181 (Kap 6.2)

182-185 (Kap 6.3)

 

47

Tröghet och centrifugalkraft

186-189 (Kap 6.4)

Test 1 – Skriftligt prov kap 6 (19 november)

48

Massa, volym och densitet

Värme och densitet

100-102 (Kap 4.1)

103-108 (Kap 4.2)

 

49

Spridning av värme

Väder, vind och värmeenergi

109-114 (Kap 4.3)

115-119 och 125

(Kap 4.4 och 4.5)

Test 2 – Laborationstest kap 6 (grupp 1)

 

50

Tryck på fasta material

Tryck i vätskor

Tryck i gaser

198-202 (Kap 7.1)

203-207 (Kap 7.2)

208-212 (Kap 7.3)

 Test 2 – Laborationstest kap 6 (grupp 2)

51 

Reserv

 

Test 3 – Skriftligt prov kap 4 och 7   16 december

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsområde 1: Rörelse och kraft (Kapitel 6)

Bedömningsmoment:

Test 1 – Skriftligt prov, kapitel 6

Test 2 – Laborationstest, systematisk undersökning med rapport, kap 6

 

Arbetsområde 2: Värme, väder och tryck (Kapitel 4 och 7)

Bedömningsmoment:

Test 3 – Skriftligt prov, kapitel 4 och 7

 

Centralt innehåll, arbetsområde 1 och 2:

·         Kraft, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

·         Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och formar världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·         Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

·         Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

·         Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.

 

Test 1 – Skriftligt prov, kap 6

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har goda kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser och hävarmar, och visar då på komplexa fysikaliska samband.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

 

 

Test 2 – Laborationstest, kap 6

E

C

A

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

 

Eleven för enklaresonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

 

Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

 

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

 

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

 

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

Test 3 – Skriftligt prov, kap 4 och 7

E

C

A

Eleven har grundläggande kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning. Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

 

 

Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har goda kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Eleven har mycket goda kunskaper om materia och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.

 

Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning. Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

 

Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: