Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik åk7; Satsdelar & Pronomen

Skapad 2020-11-04 08:38 i Torpskolan Lerum
I det här området arbetar vi med de två satsdelarna Predikat och Subjekt samt ordklassen Pronomen.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet ska du lära dig de båda satsdelarna predikat och subjekt samt ordklassen Pronomen.

Innehåll

Ord i svenska språket är indelat i olika grupper. En stor grupp som alla ord är indelade i är de olika ordklasserna, t.ex. Substantiv, verb, infinitivmärke, adjektiv, pronomen, prepositioner, interjektioner, konjunktioner, subjunktioner, räkneord osv.

En annan sak man ska ordning på, framför allt när man skriver, är satsdelar. En sats i det här sammanhanget är detsamma som en mening. För att kunna ta ut satsdelar finns olika "hjälpfrågor".

Hjälpfrågor för att få fram satsdelar:

1. Vad är det som händer i satsen? //Svaret blir P (predikat)//

2. Vem/vad utför det som händer i satsen?  //Svaret blir S (subjekt)//

3. Till/med vem utför ngn ngt? //Svaret blir O (objekt)//

4. När händer det som händer? //Svaret blir TAdvbl (Tidsadverial)//

5. Var händer det som händer? //Svaret blir RAdvbl (Rumsadverial)//

6. Hur händer det som händer? //Svaret blir SäAdvbl (Sättsadverial)//

7. Varför händer det som händer? //Svaret blir OAdvbl (Orsaksadverial)//

 

Ex. För att vara snäll gav Frasse omtänksamt en hund till Lilja i Tyskland igår.

P = gav

S = Frasse

O = en hund (ao), Lilja (do)

TAdvbl = igår 

RAdvbl = i Tyskland 

OAdvbl = för att vara snäll 

SäAdvbl = omtänksamt

Man kan möjligtvis benämna ngr av orden på annat sätt, men predikat och subjekt är givna i denna "lite konstruerade" mening!

 

Skillnad mellan ordklass och satsdel.

Ord delas in i ordklasser utifrån hur de böjs. En del ord börjs inte alls. Då hör de till samma sorts ord, samma ordklass. Ord delas även in i olika slags satsdelar. Vanligtvis säger man att man "tar ut satsdelar" i en mening. Den första hjälpfrågan hjälper dig att hitta "predikatet". Ett predikat beskriver det som händer, alltså tillhör "predikat-ordet" ordklassen verb (ngt man gör). "Subjekt-ordet" tillhör antingen ordklassen substantiv eller pronomen.

 

Arbetsuppgifter:

1. Läs s. 247 - 250 i SS7.

2. Fundera över vilka olika pronomen som finns. Lär dig namnen på de olika grupper med pronomen som det berättas om i SS7.

3. Lär dig skillnaden på subjektsform och objektsform av personliga pronomen på s. 248 i SS7.

4. Skriv 5 meningar med "dom" i subjektsform. (Drive, svenska-mappen)

5. Skriv 5 meningar med "dom" i objektsform. (Drive, svenska-mappen)

6. Gör övningarna 7A, 7B, 7C på s. 250 i SS7. (Drive, svenska-mappen)

7. Använd en text du har i din textsamling eller ngt du har skrivit själv; Marker predikat (p) och subjekt (s) i minst 10 meningar. Prata med din bänkkamrat om ni kommit fram till samma sak!

8. Arbeta med grammatikhäftet "Personliga Pronomen".

9. Lär dig alla olika pronomen som finns namngivna i SS7 s. 247 - 250; personliga, possessiva (ägande), reflexiva (tillbakasyftande), demonstrativa (utpekande), interrogativa (frågande). Träna på dem så att du blir säker på när du ska använda vilket av dem samt hur du ska stava de olika.

-----------------------------------------------------------------------

När du är klar med uppg. 1 - 9:

- Kolla så att du är klar med alla dina skrivuppgifter; Slutet av Lätt att ljuga, Sagan, Textinmatningen, samt att du har lämnat in dem i rätt inlämningsflik på Unikum..

- Fortsätt arbeta med uppgifter i planeringen "Sagor", om du har ngt kvar att göra.

- Läs novellen "Sagan om rödpennan". Den hittar du i "gemensam klassmapp" på Drive

- Se över de kommentarer du fått i din svenska-matris.

- Tystläsning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: