Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bryggan procent

Skapad 2020-11-04 08:31 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi kommer att arbeta med bråk och procent.

Innehåll

 

Matteschema år 9 HT – 20, Mattebryggan

 

                      Måndag                             Onsdag                               Torsdag

 

     45

 

 

Repetera inför omprov

 

De som klarat provet:

Matteboken.se procent

Omprov

46

BRÅK & PROCENT
Kap 3,
ord och begrepp

1 - 8

11,12,13,15,16,17,19,20,22

23–25, 26, 28, 30, 32,33

 

47

Genomgång delar och andelar

34 - 36, 38,40 - 43,46,

 

Genomgång Decimalform

47 – 49, 50 – 52 a och d, 53 – 54, 57

 

Minitest 3A

 

PROCENT

58 – 63 a och c, 64,

65 – 67 a och c, 68

48

Genomgång

70 – 74, 75 - 77, 79, 80

Minitest 3B

 

81 - 84

Genomgång

85 – 87 a och c, 88 – 90,

91 – 96 a och c

49

97,99 - 104

Genomgång förändringsfaktor

106 - 110

111 - 115

50

Genomgång ränta

116 - 119

120, 121, 122

Kapiteltest 3C

PROV

51

Genomgång av provet

omprov

Julavslutning

 

 

 

Om du tycker något är svårt att förstå:

 

·       Fråga om en extra genomgång.

 

·       Matteboken.se har bra uppgifter att träna på.

 

·       Be om extra material.

 

Ditt ansvar:

 

·       Att göra ditt bästa utifrån de förutsättningar du har.

 

·       Be om hjälp, då du inte förstår.

 

·       Räkna 20 minuter (på rasten, hemma eller när du väntar på bussen), helst varje dag.

 

·       Räkna på HEL-passen.

 

Mitt ansvar (Leif):

 

·       Försöka göra bra och lättförståeliga genomgångar.

 

·       Ge extra hjälp när någon ber om det.

 

·       Ge extra uppgifter till den som ber om det. (Svårare eller enklare)

 

Matriser

Ma
Matematik

F har ej visat tillräckliga förmågor
E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
  • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållande-vis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
  • Ma
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Använda matematiska begrepp
  • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
  • Ma
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
  • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolik-het, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinupp-gifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
  • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
  • Ma
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: