Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2020-11-04 09:13 i Bäckskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Fysik
Under några kommande veckor kommer vi att arbeta med tema MAGNETISM. Kan man göra en magnet av en vanlig spik? Kan man göra en magnet av en sax? Kan magneter förflytta saker?

Innehåll

Mål:

 • Undersöka magneters egenskaper

 • Undersöka hur magneter kan användas för att avgöra om andra föremål är magnetiska eller inte

 • Läsa och diskutera hur magnetism används på olika sätt i hemmet, i samhället och i naturen och vilken betydelse den har för människors livsvillkor

 • Undersöka vad ett magnetiskt fält är och hur magneter kan användas för att upptäcka dessa


 

Arbetssätt: 

Du kommer att arbeta tillsammans med en eller ett par kamrater med olika uppdrag. Du lyssnar, läser instruktioner och följer en arbetsbeskrivning. Du dokumenterar ditt arbete och deltar i gemensamma diskussioner. Vi kommer att läsa faktatexter samt ha genomgångar, diskussioner och sammanfattningar under hela vårt arbete.

 

Bedömning: 

Det som bedöms är hur väl du kan:

 • Planera och genomföra undersökningar av magneters egenskaper och styrka

 • Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras

 • Dokumentera dina underökningar i text och bild

 • Samtala om och diskutera frågor som rör magnetism och dess betydelse för människan, naturen och samhället

 • Resonera om magneters egenskaper och koppla detta till hur magnetism kan användas i hemmet, samhället och i naturen


 

 

Utdrag ur Lgr 11

 

Förmågor att utveckla:

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

 

Matriser

Fy
Magnetism

Har ännu inte nått målet
E
C
A
Planera och genomföra undersökningar av magneters egenskaper och styrka
 • Fy
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Jämföra egna och andras undersökningsresultat och ge förslag på hur undersökningen kan förbättras
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen
Dokumentera dina underökningar i text och bild
 • Fy  4-6
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Samtala om och diskutera frågor som rör magnetism och dess betydelse för människan, naturen och samhället
 • Fy  4-6
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Resonera om magneters egenskaper och koppla detta till hur magnetism kan användas i hemmet, samhället och i naturen
 • Fy
 • Fy  E 6
 • Fy  C 6
 • Fy  A 6
I utvecklade och underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om magneter kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: