👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-11-04 12:54 i Kyrkängens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi jobbar med värdegrundsarbetet med hjälp av materialet från "Kompis-böckerna". Kompisböckerna handlar om hur det är att vara en bra kompis. Vi följer med Kanin och Igelkott och lär oss tillsammans.

Innehåll

Böckerna vi använder oss utav: 

- Säg förlåt   -  Dela med dig   - Vänta på din tur  -  Säg stopp  -   Lugna ner dig   -  Lyssna och kom överens  -  Prata om det   -  Samarbeta  -  Sprid glädje  -   Visa dina känslor 

 

Syfte:

 • Barnen ska få redskap för att möta olika situationer som uppkommer samt lära sig hur man kan lösa dessa. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för människors lika värde samt ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja hjälpa andra. 

 

Metod:

 • Vi arbetar med den boken som vi anser är mest passande i verksamheten för stunden. 
 • Vi läser boken vanligt och lyssnar på den genom Ugglo. Tillsammans med barnen diskuterar vi bokens innehåll. Vad hände? 
 • Vi dramatiserar handlingarna från boken. Genom att pedagoger dramatiserar med gosedjuren "Kanin och Igelkott" eller med hjälp av "sig själva". 
 • Barnen får återskapa vad som hände.
 • Göra aktiviteter som finns på baksidan av Kompiskorten

 

Material: 

 • Kompisböckerna
 • Kanin och igelkott gosedjur
 • Lärplattan 
 • Kompiskort

 

Vad vill vi se för lärande hos barnen: 

 • Visa hänsyn och hjälpa varandra
 • Hitta bra lösningar på jobbiga situationer med hjälp från böckerna 

 

Så här dokumenterar vi/följer upp: 

 • Bilder och filmer med hjälp av lärplattan 
 • Dokumentationer på väggen
 • Diskussioner med barnen 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18