Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Level 2: Experiences of the Post-colonial

Skapad 2020-11-04 13:49 i Bessemerskolan Sandviken
Denna modulplanering rör läsning av The Color Purple, strategier för att tolka boken med postkolonial teori och att diskutera handlingen i skrift.
Gymnasieskola Engelska
During Level 2, you will learn about post-colonial theory and advanced linking words. The main skills that you will improve are reading, writing and discussing.

Innehåll

During Level 2, you will learn about post-colonial theory and advanced linking words. The main skills that you will improve are reading, writing and discussing. 

You will learn by reading Alice Walker's The Color Purple (1982) and participating in written group discussions. 

You will be tested and assessed by writing a 400-800 word Digiexam #ReactToTheColorPurple-essay.

 

Learning outcomes - successful students will be able to:

 • Read and summarise the main contents from The Color Purple and post-colonial theory. 
 • Structure and interpret detailed examples and connect those with linking words and post-colonial terminology.
 • Discuss and write a personal connection to the narrative themes of The Color Purple using correct grammar, varied and precise vocabulary, and, varied sentence structures. 

 

Level lesson plan: https://www.feke.online/english-7/level-2

Uppgifter

 • ReacttoTheColorPurple-essay sheet hand-in

 • A personal aspect

 • Acrostic writing exercise 2

 • #ReactToTheColorPurple-essay

 • Acrostic writing exercise

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teoretiska och komplexa ämnesområden, även av mer vetenskaplig karaktär, med anknytning till elevernas utbildning, valt fördjupningsområde, samhällsfrågor och arbetsliv; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; kulturyttringar i samtiden och historien, till exempel litterära epoker.
  Eng  -
 • Samhällsfrågor, kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden samt etiska och existentiella frågor i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  Eng  -
 • Samtida och äldre skönlitteratur och annan fiktion inom olika genrer, till exempel dramatik.
  Eng  -
 • Texter av olika slag och med olika syften, till exempel avtalstexter, fördjupande artiklar och vetenskapliga texter.
  Eng  -
 • Strategier för att överblicka och strukturera information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk.
  Eng  -
 • Strategier för att dra slutsatser om talat språk och texter när det gäller attityder, perspektiv, syfte och värderingar samt för att uppfatta underförstådd betydelse.
  Eng  -
 • Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar ur olika perspektiv, ansöker, resonerar, värderar, utreder, förhandlar och motiverar sina åsikter.
  Eng  -
 • Strategier för användning av olika typer av källor, med källkritisk medvetenhet och vedertagna sätt att ange källor, inom valt fördjupningsområde och inom andra områden.
  Eng  -
 • Bearbetning av språk och struktur i egna och andras framställningar, i formella och komplexa sammanhang, och för att skapa anpassning till genre, stilnivå och syfte.
  Eng  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer, samt även underförstådd betydelse, i talad engelska i snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  A
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  C
 • Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfattar väsentliga detaljer, samt med viss säkerhet även underförstådd betydelse, i talad engelska i relativt snabbt tempo, och i skriven engelska, i olika genrer och av avancerad karaktär. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera, kommentera och dra slutsatser om innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  Eng  E
 • Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  A
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  C
 • Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information, strukturera den och värdera olika källors tillförlitlighet.
  Eng  E
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med god precision, varierat, nyanserat, tydligt och välstrukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och god anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  A
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  C
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  Eng  E
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt samt med flexibel och effektiv anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  Eng  A
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  C
 • I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även formella och komplexa, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  Eng  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  A
 • Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  C
 • Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  Eng  E

Matriser

Eng
Level 2: Experiences of the Post-colonial

Otillräckligt
Godtagbart
Mer än godtagbart
Read and summarise the main contents from The Color Purple and post-colonial theory.
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
I cannot read, understand and/or summarise the main contents of the plot, the characters, the setting, the themes and/or post colonial theory, even in basic terms.
I can read, understand and summarise the main contents of the plot, the characters, the setting, the themes and/or post-colonial theory in basic terms.
I can read, understand and summarise the whole plot, the characters, the setting in a balanced way by using details and implied meaning from the themes and post-colonial theory.
Structure and interpret detailed examples (using the Response to literature worksheet) and connect those with linking words and post-colonial terminology.
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  A
I cannot prepare my essay with examples and/or use linking words and/or post-colonial terminology.
I can prepare my essay with examples that I occasionally connect with linking words and/or explain using post-colonial terminology.
I can prepare my essay with examples that I connect effectively with linking words and explain critically using post-colonial terminology.
Discuss and write a personal connection to the narrative themes of The Color Purple using correct grammar, varied and precise vocabulary, and varied sentence structures.
 • Eng  E
 • Eng  E
 • Eng  E
 • Eng  C
 • Eng  C
 • Eng  C
 • Eng  A
 • Eng  A
 • Eng  A
I cannot discuss and/or write a personal connection to the narrative themes of The Color Purple. I do not use correct grammar, I use the same words repeatedly. My essay does not have a proper structure and my sentences are repetitive and basic.
I can discuss and write a simple personal connection to the narrative themes of The Color Purple using correct grammar, varied but basic vocabulary. I can structure my essay relatively freely with paragraphs. I occasionally vary my sentence structures which improves my fluency.
I can discuss and write a personal connection to the narrative themes of The Color Purple with good precision, in ways that are varied and clear. I can structure my essay well and vary my sentence structures in a flexible way which improves my fluency. My discussion is effective, well-developed and balanced.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: