Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik ht20-vt21

Skapad 2020-11-04 14:39 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Under året kommer vi gå till gymnastiksalen för att lära känna lokalen och få träna på bland annat motorik, samarbete och hitta glädjen för olika redskap och glädjen för att röra kroppen.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi kommer att introducera gymnastiksalen för våra 5-åringar under höstterminen. Dels för att barnen ska lära känna lokalen inför skolstart och för att träna sin motorik. Vi tränar på samarbete och det sociala samspelet med varandra, vi tränar på turtagning, regler och vad man kan göra med de olika redskapen. 


 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska känna sig trygga med att gå till gymnastiksalen och känna glädje inför att gå dit. Vi vill fokusera på att samarbetet mellan barnen utvecklas, våga prova på och utmana sig själv.

* Träna grundrörelser
* Samarbete
* Lyssna och kunna ta instruktioner
* Regler
* Åla, krypa, klättra mm.


Hur gör vi?

Vi kommer planera veckovis på våra avdelningsmöten om hur och vad vi ska göra under gymnastiken.
Vi kommer ha med oss kamera för att dokumentera och reflektera tillsammans med barnen om vad de tyckte.
Vi kommer använda oss av uppvärmning, aktivitet och även ha avslappning som avslutning.
Barnen kommer få vara delaktiga vid planering av aktivitet uppe i gymnastiksalen.

Vi kommer börja med lite lekar som går ut på att samarbeta, prova på olika redskap och hitta glädjen till att röra sin kropp. 

 

Hur blev det?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: