👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Slöjd År 3

Skapad 2020-11-04 15:18 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 3 Slöjd
Trä-och metallslöjd Årskurs: 3 Såga med lövsåg och kontursåg

Innehåll

Lärmål – vad jag ska lära mig

 Att tillverka föremål som jag sågar ut formen på med hjälp av lövsåg och kontursåg

 Utveckla idéer

 Att göra en enkel skiss och ritning

 Att använda olika handverktyg, redskap och maskiner

 Att beskriva hur mitt föremål ser ut

 Att dokumentera och utvärdera mitt eget arbete

 

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

 Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

 Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 

 

Hur jag ska visa mina kunskaper

 Jag ska tillverka ett eget föremål med hjälp av tekniker inom arbetsområdet

 Loggboken

 Pic Collage

 

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 Gemensamma genomgångar

 Enskilt arbete