👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2 Gläntan grupp 3

Skapad 2020-11-04 15:30 i Gläntanskolan Helsingborg
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Bild Svenska som andraspråk
Hur ser det ut i rymden?Vad finns i rymden? Hur förhåller sig vår planet till solen, måne och andra planeter?

Innehåll

Rymden åk 2 Gläntan grupp 3

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

- hantera information samt begrepp i temat rymden

- anpassa språket efter olika syften. 

- formulera dig i tal och skrift. 

- presentera olika ämnesområden med hjälp av bild 

 

Bedömningen görs i matriserna:  

- Gläntan 1-3 NO

- Gläntan 1-3 Sv

- Gläntan 1-3 SvA

- Gläntan 1-3 Bl

 

Och kommer även bedömas genom ditt skapande arbete med "skollåda" och  genom dina texter i projektboken. 

 

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- hantera information samt begrepp i temat rymden

- anpassa språket efter olika syften. 

- formulera dig i tal och skrift. 

- presentera olika ämnesområden med hjälp av bild 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Här skriver du vad undervisningen konkret ska innehålla - VAD ni kommer att arbeta med för färdigheter, fakta och förmågor. Skriv på ett sätt så eleven förstår. Här kopplar du till det centrala innehållet.

Hur?

Här beskriver du HUR ni kommer att arbeta. HUR kommer ni att arbeta differentierat utifrån t.ex tempo, nivå, omfång, metod, intresse?

Tempo       t.ex samma uppgifter men möjlighet att hinna olika långt, olika typer av uppgifter/textversioner
Nivå           t.ex uppgifter med olika svårighetsgrad, stödstrukturer så att alla kan delta
Omfång     t.ex alla lär sig samma bas, några lär sig mer (fördjupning)
Metod       t.ex läsa/lyssna, skriver med penna/dator/tal, digitala lärverktyg/böcker,
                  lära sig genom samtal, egen reflektion, grupparbete eller i lärpar, möjlighet att lära sig på ett varierat sätt.
Intresse    t.ex alla är delaktiga i samma kunskapsområde men får olika ingångar beroende på intresse,
                  välja aktiviteter för fördjupning eller träning utifrån intressen.