👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

taluppfattning år 2

Skapad 2020-11-04 15:37 i Himnaskolan Linköping
Grundskola F
matematik år 2

Innehåll

 

Arbetsområde

Årskurs

Period

Taluppfattning

2

2020-

                 

Ämne: Matematik

                                                                

Arbetsområde/vad ska vi lära oss?

Du kommer att få lära dig addition och subtraktion med talen upp till 100, samt sambanden dem emellan. Du kommer att få lära dig om hundratal. Du kommer att få lära dig enkla bråk , som hel, halv, tredjedel och fjärdedel. Du kommer att få lära dig multiplikationstabellerna 1,2, 5 och 10. Du kommer att få lära dig talraden 0-1000. Du kommer att få lära dig skriftliga räknemetoder med tiotalsövergång.

 

Arbetssätt/undervisning

Du kommer att arbeta laborativt och med konkret material. Vi kommer att arbeta enskilt, i grupp och i helklass och med stöd av lärare. Du kommer att få jobba i din mattebok, arbetsblad och lärplatta.

Språkutvecklande arbetssätt

Du kommer att lära dig olika matematiska begrepp: positionssystemet, ental, tiotal, hundratal, addition, subtraktion, summa. Du kommer arbeta med räknehändelser och förklara hur du tänker.

 

Bedömning

Du visar att du förstår de matematiska begrepp vi arbetat med och visar det genom att använda dem i ett sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Du  kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Du visar att du kan dela upp tal. Du visar att du kan multiplikationstabellerna 1,2,5 och 10.

 

 

 

 

 

Syfte/övergripande mål

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp. Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.

 

Centralt innehåll

Naturliga tal och deras egenskaper, samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och vid beräkning med skriftliga metoder.

 

Kunskapskrav

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

 

Utvärdering

Skolverkets bedömningsstöd