👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelser och dans till musik för årskurs 6

Skapad 2020-11-04 15:55 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Det är snart dags att börja med danstemat eller "rörelse till musik temat" som en del elever föredrar att kalla det. Vi kommer att börja med att lära oss stegen till samma låt. Därefter så får ni ändra på minst tre olika rörelser till samma låt. Den sista uppgiften i detta tema är att ni kommer få sätta helt egen koreografi till en låt som ni själva väljer den ska vara ca 2 minuter och ni får arbeta tillsammans i grupper 3-5 i varje grupp. Ni får använda av er både mobil och paddan. Filma er under tiden och titta och lär. Jag hoppas att ni kommer tycka att det här är ett roligt tema. Lycka till!

Innehåll

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att titta på hur du rörelserna till takt och musik

Jag kommer att titta på hur samarbetar i gruppen.

Jag kommer att titta på hur din förmåga att planera utförandet och hur din arbetsinsats är.

Jag kommer att titta på att du kan genomföra dansen med en viss svårighetsgrad och med en viss variation.

Jag kommer titta på din inlevelse i dansen och om den genomförs på ett underhållande sett.

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

För att dina kunskaper ska räknas som godtagbara ska du visa att du kan:

-Delta i hela dansen.

-Kan till viss del anpassa dina rörelser till takt och rytm.

-Kan genomföra olika danssteg i utförandet.

-Kan hålla takten.

-Kan samspela sina rörelser till gruppen.

-Kan variera dansen och ha vissa svårighetsgrader i rörelserna.

 

 

Undervisning

Innehåll, material och arbetsformer för att träna?

Eleverna får en matris där det står vad som är kunskapskravet och det centrala innehållet när det gäller dans eller rörelse till musik. Det står också hur detta tema kommer att fortlöpa och lite om de olika betygskriterierna. Eleverna får först träna tillsammans där vi lär oss grunderna i en låt.

Då de ska ändra och träna in en koreografi så får eleverna använda sig av olika utrymmen där de kan få arbeta utan att de stör varandra i grupperna.

Eleverna får ha tillgång till olika tekniska utrustningar t.ex. Ipad, mobiler eller datorer.

 

 

 

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

Jag är med då eleverna tränar i de olika danserna och genom att jag ser och lyssnar in hur det går så kan jag hjälpa till när det behöves. Jag kan vara ett "bollplank" och jag kan ge en omedelbar koppling till eleverna. När det sista är klart och koreografin sitter så filmar de och skickar över det till mig. Jag tittar på alla grupper och ser på varje elev och återkopplar sedan muntligt till varje elev.

 

 

Uppgifter

Matriser

Idh
Dans och rörelse till musik

  • Idh  4-6   Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  • Idh  E 6   I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  • Idh  C 6   I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
  • Idh  A 6   I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
E
C
A
Räkna in och hålla takten
Jag behöver hjälp att räkna in takterna så att jag kommer rätt i musiken. Jag rör mig i takt till musiken ibland
Jag kan oftast räkna in takten själv och rör mig i takt till musiken för det mesta
Jag kan räkna in takten själv och kan hålla takten dansen igenom. Jag kan snabbt hitta rätt igen om jag kommer av mig
Puls och rytm
Jag kan steg där jag rör mig till grundpulsen (1-2-3-4)
Jag kan steg där jag rör mig till enkla rytmer (tex. 1-2-paus 4)
Jag kan steg där jag rör mig till flera olika rytmer (tex 1-2-snabb, snabb-stopp eller 1,2, paus, snabb, snabb)
Rörelse och koordination
Jag kan göra enkla rörelser men när jag ska kombinera armar och ben får jag svårare att hålla takten. Jag kan ibland använda mig av rummet i olika riktningar.
Jag kan göra enkla rörelser med armarna i takt samtidigt som jag rör benen. Jag använder mig av rummet i olika riktningar och i nivå till mina rörelser.
Jag kan göra ganska svåra rörelser med armarna i takt samtidigt som jag rör benen. Jag använder mig av rummet i olika riktningar med flyt och i nivå med mina rörelser.
Övergångar
Jag byter rörelser men behöver hjälp för att veta när.
Jag kan byta från en rörelse till en annan ganska smidigt, jag tvekar inte så ofta.
Jag tycker att det är enkelt att byta från en rörelse till en annan. Jag gör det på ett smidigt sätt utan att tveka.