👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 4

Skapad 2020-11-04 15:47 i Rydbo skola Österåker
Gällande version from läsåret 2015/2016 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Slöjd
Vi arbetar efter enkla muntliga och skriftliga instruktioner och arbetsbeskrivningar. Vi syr ett örngott eller en kasse med tryck och broderi. Vi tränar och testar på olika tekniker, arbetsmetoder, arbetsredskap och får kännedom om olika material. Vi ska göra en enkel planering och utvärdering och träna på att själv styra och driva arbetet framåt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Målet är att alla ska, med handledning, kunna:

- planera ett arbete från idé till färdigt arbete
- mäta och klippa i tyg
- arbeta efter enkla beskrivningar, muntliga och/eller skriftliga och färdigställa sitt arbete
- kunna använda de vanliga redskapen
- lära sig olika slöjdbegrepp
- ta ansvar för sitt arbete
- göra en enkel värdering av sitt arbete

Vi tränar förmågan att: planera ett arbete, använda redskap, ta ansvar, följa olika arbetsbeskrivningar, se olika material och teknikers möjligheter.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- planera, genomföra, utvärdera och ta ansvar för ditt arbete
- hantera lämpliga verktyg och redskap
- följa arbetsbeskrivningar och muntliga instruktioner
- värdera arbetsprocessen

Jag kommer att titta på hur du arbetar under lektionerna.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att mäta, riva, klippa, trycka och sy
Ha korta föreläsningar
Handledning under arbetet
Mycket kommer att bli att se, göra och prova

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  A 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 6

Matriser

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för idéutveckling och övervägande i slöjd åk 3-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Initiativförmåga
Behöver mycket stöd i planeringsarbetet.
Tar ibland egna initiativ, visar visst engagemang i planeringsarbetet.
Tar egna initiativ, visar engagemang i planeringsarbetet.
Tar alltid egna initiativ, är engagerad i planeringsarbetet.
Elevens kreativitet
Behöver mycket stöd med idéer till slöjdplaneringen.
Kommer med få egna idéer, kopierar ofta andras idéer i slöjdplaneringen.
Kommer oftast med egna idéer, utvecklar tidigare idéer i slöjdplaneringen.
Kommer alltid med egna idéer och förslag i slöjdplaneringen. Vidarutvecklar och sätter personlig prägel på arbetet.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för framställning i slöjd åk 3-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner
Behöver mycket stöd med att läsa och förstå beskrivningar och instruktioner.
Klarar till viss del att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner.
Klarar att läsa, förstå och arbeta efter beskrivningar och instruktioner på ett utmärkt sätt.
Kreativitet och problemlösning.
Behöver mycket stöd med att lösa problem och driva arbetet framåt.
Löser med viss hjälp enklare problem och driver delvis arbetet framåt.
Löser oftast problem och driver arbetet framåt.
Löser problem som uppstår och driver självständigt arbetet framåt.
Verktygshantering,
Behöver mycket stöd med att välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Kan oftast välja rätt verktyg, tekniker och metoder.
Väljer alltid rätt verktyg, tekniker och metoder på ett utmärkt sätt.

Sl
Tullbroområdets Bedömningsmatris för värdering i slöjd åk 3-9

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Förmågan att dokumentera sitt slöjdarbete.
Behöver mycket stöd med att dokumentera sitt slöjdarbete.
Dokumenterar till viss del sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete.
Dokumenterar sitt slöjdarbete på ett tydligt sätt.
Förmåga att ta eget ansvar och färdigställa sitt arbete
Behöver mycket stöd för att bli färdig med sitt arbete.
Tar lite ansvar och blir färdig med hjälp av handledaren.
Tar ansvar och blir färdig med sitt arbete.
Tar stort ansvar och färdigställer sitt arbete.