Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklust

Skapad 2020-11-04 15:53 i Smörblommans förskola Halmstad
Förskola
På Smörblommans förskola är de flesta av barnen tvåspråkiga. Många av barnen behöver träna sig i svenska språket. Vi arbetar medvetet med svenskan genom läsning på olika sätt.

Innehåll

Språkutveckling genom läsning

Högläsning kan ha flera goda effekter på språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld. Det finns också ett stort värde i att barnen får uppleva stunden och berättelsen tillsammans med sina kompisar och de vuxna. (Skolverket)

Biblioteket:

 • regelbundna besök i smågrupper

 • varje barn väljer en bok att låna till avdelningen

 • vi läser en bok på biblioteket

 • böcker framme på avdelningen

 • läsning vid lunch

 • kapprumsbibliotek där familjerna kan låna hem böckerSagostunder

 • läsning i smågrupper

 • Magisk stund med Sagotant som inspirerar

 • Läser/berättar böcker

 • Rekvisita (ex. sago/boklåda, flano)Polyglutt  (-böcker i iPad)

 • Polyglutt-iPad  framme hela dagarna

 • Böcker inlästa på svenska och andra språk

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: