👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2020-11-04 15:55 i Himnaskolan Linköping
Grundskola F Matematik
Arbeta med problemlösning på olika sätt i matematiken. Välja lämplig strategi och räknemetod. Visa hur du tänker.

Innehåll

 

Arbetsområde

Årskurs

Period

Problemlösning

2

2020-

 

Ämne: Matematik

 

 

Arbetsområde/vad ska vi lära oss?

Du ska kunna visa hur du kommer fram till en lösning och använda en lämplig strategi och kunna formulera räknehändelser med flera räknesätt.Arbetssätt/undervisning

Du kommer att få träna på och lösa olika vardagsproblem. Du kommer också att få rita och/eller skriva egna räknehändelser med flera räknesätt.

Språkutvecklande arbetssätt

Du kommer att träna på att lösa  problem och förstå enklare matematiska begrepp

Du kommer träna på att formulera en fråga i ett matematiskt problem. Kunna använda begrepp inom addition, subtraktion och multiplikation  tex, dubbelt, hälften, fler, färre, tillsammans, hur många, öka, minska, 
Bedömning

Du kommer att få visa hur du löser några enkla problem samt formulera egna problem.Syfte/övergripande mål

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Centralt innehåll

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Kunskapskrav

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

 

Utvärdering

Whiteboard, egna anteckningar