👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande - skriva beskrivande

Skapad 2020-11-04 15:56 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Genreskrivande/läsande via cirkelmodellen med hjälp av Zick-Zack och egna texter för att upptäcka och uppmärksamma skillander och olikheter i syfte, struktur och språk.
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Det låter så lika, men är så olika. Nu lär du dig reglerna och hur du ska göra för att lyckas skriva berättande text (berättelser) och beskrivande text (faktatext) som andra känner igen och vill läsa.

Innehåll

Du ska:

Känna igen berättande och beskrivande texter när du ser dem.

Beskriva reglerna för berättande och beskrivande text och berätta om några skillnader och likheter.

Skriva en enkel beskrivande text och en enkel berättande text som följer reglerna.

Utveckla dina texter med hjälp av tydliga tips.

Börja alla meningar med stor bokstav och sluta med punkt eller frågetecken.

Stava rätt när du skriver på datorn och

forma bokstäver rätt på raden när du skriver för hand.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Skriva berättande - skriva beskrivande

grodd
knopp
blomma
Mål 1
Känna igen berättande och beskrivande texter.
 • Sv  E 6
Du kan säga vilken text som är vad men kanske inte förklara det.
Du kan säga vilken text som är vad förklara det med något typiskt för varje texttyp.
Du kan säga vilken text som är vad förklara det på flera olika sätt.
Mål 2
Beskriva reglerna för berättande och beskrivande text och berätta om några skillnader och likheter.
 • Sv  E 6
Du kan beskriva några av de viktigaste reglerna för varje texttyp och berätta om en skillnad.
Du kan beskriva reglerna för varje texttyp och berätta om en skillnad och en likhet.
Du kan beskriva reglerna för varje texttyp och berätta om skillnader och likheter.
Mål 3
Skriva en enkel beskrivande text och en enkel berättande text som följer reglerna.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du skriver en kort berättelse som innehåller plabneringens 7 delar och har en röd tråd utan att läsaren behöver gissa. Du skriver beskrivande text med eget språk och enkla faktaord, utan åsikter. Du delar in i stycken med underrubriker men allt innehåll kanske inte står på rätt ställe.
Du skriver en delvis utvecklad berättelse som innehåller planeringens 7 delar och har en röd tråd med sambandsord mellan korta meningar. Du skriver beskrivande text med faktaord och eget språk, utan åsikter. Innehållet skrivs i stycken under rätt underrubriker .
Du skriver en utvecklad berättelse som innehåller planeringens 7 delar på ett osynligt sätt och har en röd tråd med varierande sambandsord mellan meningarna. Du skriver beskrivande text med många faktaord och eget språk, utan åsikter. Innehållet skrivs i stycken under relevanta underrubriker .
Mål 4
Utveckla dina texter med hjälp av tydliga tips.
 • Sv  E 6
Du lägger till beskrivande ord i en del meningar och klistrar ihop korta meningar med sambandsord eller sätter ut punkter där du får tips.
Du lägger till beskrivande ord i dina meningar och bygger ut texten med förklaringar och sambandsord när du får tips.
Du förändrar och bygger ut hela texten med bl.a. beskrivningar, förklaringar och sambandsord, när du får allmänna tips.
Mål 5
Börja alla meningar med stor bokstav och sluta med punkt eller frågetecken.
 • Sv  E 6
Du börjar alla meningar på ny rad och kommer därför ihåg punkt och stor bokstav.
Du sätter oftast ut punkt och stor bokstav på rätt ställe fast du skriver ihop texten med sambandsord.
Du sätter ut punkt och stor bokstav på rätt ställe fast du skriver ihop texten med sambandsord.
Mål 6
Stava rätt när du skriver på datorn och forma bokstäver rätt på raden när du skriver för hand.
 • Sv  E 6
Du använder datorns rättstavningsprogram och bryr dig om alla tips den ger dig. Du skriver bokstäverna uppifrån och gör mellanrum så att texten blir jämn och lättläst.