👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk år 7 - tyska In der Schule

Skapad 2020-11-04 15:56 i Svanberga skola Norrtälje
Jag och min familj
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Att lära sig ett språk innebär att öva upp sin förmåga att tala/samtala, skriva, höra och läsa språket. I detta område är fokus på "In der Schule"

Innehåll

Tidsperiod

 •  v.38-45

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Skriftligt och muntligt svara på frågor, berätta om skolan, ämnen och fraser kopplade till skolan samt klockan

Något om länder där språket talas

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Aktivt deltagande under lektioner, när det gäller hörförståelse, läsförståelse, textskrivning, muntligt
 • Kamratrespons och feedback under lektioner

     Summativ

 • Kontinuerliga läxförhör
 • Vi avslutar med ett prov vecka 45

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Arbetsformer

 • Läsa, översätta och samtala eller skriva om texter med frågor och svar
 • Lyssna på presentation och dialog
 • Skriva texter
 • Samtala/ställa frågor
 • Öva grammatiska strukturer, för att förtydliga och berika vår kommunikation
 • Samtala om samhällen och och kultur, erfarenheter och jämförelser

Jag och min familj

Vi läser texterna till temat "Neustart"  i boken Mahlzeit B och på webben "Meine Familie und ich"

45

Tyska: "Neu in der Klasse" Mahlzeit B

46

Tyska: "Wie viel Uhr ist es?" Mahlzeit B

47

Tyska: "Studentplan Klasse 7B" Mahlzeit B

48

Tyska: "In der Pause"  Mahlzeit B

49 Tyska: "Skriftligt prov onsdag"
   
   
   
   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Moderna språk år 7 In der Schule

Ny nivå
Läsa och förstå
Du är på väg att förstå enkla texter
Du förstår det mest väsentliga i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sig själv och sin familj.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sig själv och sin familj.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i enkla texter och dialoger i skrift där man berättar om sig själv och sin familj.
Lyssna och förstå
Du är på väg att förstå tydligt tal
Du förstår det mest väsentliga i tydligt tal där man berättar om sig själv och sin familj.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i tydligt tal där man berättar om sig själv och sin familj.
Du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt tal där man berättar om sig själv och sin familj.
Skriva
Du är på väg att kunna skriva enkla texter
Du kan skriva enkla och begripliga texter och dialoger där du berättar om dig själv och din familj.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande texter och dialoger där du berättar om dig själv och din familj.
Du kan skriva enkla, relativt tydliga och relativt sammanhängande texter och dialoger där du berättar om dig själv och din familj.
Tala
Du är på väg att kunna uttrycka dig i tal
Du kan formulera och uttrycka dig enkelt och begripligt i tal där du berättar om dig själv och din familj.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande i tal där du berättar om dig själv och din familj.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande i tal där du berättar om dig själv och din familj.
Samtala
Du är på väg att kunna samtala med någon
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I samtal/interaktion med andra kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa till syfte, mottagare och situation
Interkulturell förståelse
Du är på väg att kunna kommentera någon företeelse i områden där språket används.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kan i enkel form kommentera några företeelser i olika områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Du kan översiktligt kommentera några företeelser i olika områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.