👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 4

Skapad 2020-11-04 16:15 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Biologi
November- februari kommer vi att jobba med biologi på NO-lektionerna. Vi kommer att lära om "Livet i sjö och hav": Sjöar och vattendrag. Sjön som ekosystem. Havet. Östersjön. Havet som ekosystem. Vi kommer att lära om "Livet på land": Fjället. Fjället som ekosystem. Skogen. Skogen som ekosystem. Jordbruksmark. Skog- och jordbruksmark förr och nu. Staden. Detta arbetsområde kommer att sammanlänkas med geografin, där vi läser om olika platser i Sverige.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vilda växter och djur som lever i svenska sjöar, hav, skog, på äng, åker och betesmark, i fjällen och i städer.

Artkunskap

Hur ekosystemen fungerar. Växter och djurs beroende av varandra. Näringskedjor och boplatser.

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att utgå från läromedlet Biologi4-6 utkik. Vi kommer att läsa i boken, se filmer, samtala i klassrummet samt jobba med uppgifter, muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp.

 

Vad ska du lära dig?

Känna igen och veta namnen på några vanligt förekommande växter och djur som lever i olika miljöer i Sverige.

I vilka miljöer/ekosystem som dessa växter och djur trivs.

Lära dig hur växter och djur drar nytta av varandra i olika ekosystem.

 

Bedömning sker fortlöpande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6