👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten

Skapad 2020-11-04 16:56 i Obbola skola Umeå
Grundskola 2 Svenska
Vi följer Asta, Bea och Cesar i ABC-klubben. Ju mer vi läser desto bättre blir vi och genom att upprepa läsningen lär vi oss fler ordbilder. Läsning är även grunden till kunskapsinhämtning.

Innehåll

Läsläxa

Konkreta mål för eleven

Läsa
- läsa en hel bok med enkel text på egen hand
- rätta dig själv vid läsning
- automatisera läsningen alltmer och läsa enkla meningar med flyt, säkerhet och förståelse
- stanna upp och samtala, återberätta och ställa frågor

om det som du har läst
- använda olika läsförståelsestrategier som att skapa inre bilder, dra slutsatser och göra förutsägelser
- uppfatta den s.k röda tråden
- koppla det lästa till egna erfarenheter

Kommunikativ förmåga
- berätta i grupp och lyssna på andra
- återberätta
- sammanfatta
- förklara så att andra förstår
- ge och ta muntliga instruktioner
- tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter

 Hur?

 • Läxan delas ut varje onsdag och lämnas igen under tisdagen veckan efter.
 • Läs texten högt varje dag för en vuxen. Läs i 15 minuter.
 • Svara på frågorna skriftligt i läxboken.
 • Skriv dina svar med fullständiga meningar och använd skrivreglerna.
 •  
 • Åter i skolan samtalar vi i grupper om texten som vi läst och skriver ner vad vi kommer ihåg. 
 • Vi använder oss av en metod som kallas karusellen där varje grupp skriver ner vad de kommer på under en kort stund, sedan 
 • flyttar de till nästa bord och läser vad kamraterna i den gruppen skrivit. När läraren säger till skriver de ned ytterligare saker från berättelsen
 • som de kommer på, men som kamraterna i förra gruppen inte redan har skrivit. Detta gör vi tills alla grupper kommit tillbaka till sin ursprungliga plats.
 •  

Tidsperiod 20/21

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3