👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska 9. Kapitel 1-3

Skapad 2020-11-04 17:02 i Österslättsskolan Karlshamn
I kapitel 1-3 Har vi gjort en genomgång av grammatiken vi övade på i åttan, det vill säga: jämförelser, estar + gerundium och perfekt samtidigt har vi studerar glosorna som ingår i kapitlar.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I kapitel 1-3 Har vi gjort en genomgång av grammatiken vi övade på i åttan, det vill säga: jämförelser, estar + gerundium och perfekt samtidigt har vi studerar glosorna som ingår i kapitlar.

Innehåll

Syfte

• Du ska kunna skriva i perfekt, nutid och jämföra saker eller personer
• Du ska kunna läsa och förstå väldigt enkla dialoger och texter
• Du ska kunna förstå hörförståelse och skriva svar på spanska

Centralt innehåll

Kommunikation: Jämföra saker, prata om något ni har gjort
Lyssna och läsa: Tydligt talat språk och texter som är beskrivande, samtal och dialoger uttal och stavning i det språk du möter, ord och fasta uttryck samt formuleringar för att inleda och avsluta samtal
Tala, skriva och samtala: om något ni har gjort eller håller på att göra

Konkretisering/Detta ska du kunna

• Du ska lära dig glosorna från varje kapitel
• Du ska kunna prata om vad det är du håller på att göra precis nu och något du har redan gjort
• Du ska kunna använda verben HABER och TENER
• Du ska kunna se skillnaden mellan de olika verben du har lärt dig på spanska hittills

Du ska kunna skriva om något du har gjort som till exempel en resa

Undervisning

På lektionerna läser vi, lyssnar på hörförståelser eller spanska sånger, vi skriver eller talar.  Vi  arbetar med små korta dialoger där man ställer frågor om varandra.

Bedömning

• Din muntliga förmåga kommer att bedömas under lektionerna så det är viktigt att du är aktiv när vi gör uppgifter och att du övar på spansk uttal
• Du bevisar att du har förstått en text genom att kunna översätta den eller besvara frågor till den
• Du visar att du kan skriva korta meningar med olika tempus på spanska och att du har ett ordförråd för att visa det

Matriser

M2
Spanska 9åk. Kapitel 1-3

Når ännu inte målen
Kvalitetsnivå 1
Kvalitetsnivå 2
Kvalitetsnivå 3
Ordförråd (glosor)
Du har lärt dig inga eller få ord på spanska
Du har lärt dig en del av orden som vi arbetat med.
Du har lärt dig många av orden som vi arbetat med.
Du har lärt dig så gott som alla ord som vi arbetat med.
Hörförståelse
Du förstår enkla ord och smådelar, men förstår inte det huvudsakliga innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet, men du uppfattar inga eller få detaljer i tydligt talat, enkel språk i lungt tempo
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i tydligt talat,enkelt språk i lungt tempo
Du förstår helheten och uppfattar flertalet detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo
Skriftlig framställning
Du kan skriva enkla ord och fraser, men har svårt för att bygga begripliga meningar.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska korrekt.
Du formulerar dig enkelt och till stor del korrekt.
Grammatisk korrekthet: Perfekt, jämförelser,estar+ gerundium)
Du ser inte skillnaden mellan olika tempus på spanska. I de meningar du skriver visar du att du inte förstår när använder man en tempus eller en annan
Du ser skillnader mellan tempus och kan emellanåt använda rätt tempus.
Du ser skillnader mellan tempus och kan oftast använda rätt tempus.
Du ser skillnader mellan tempus och kan använda rätt tempus.