👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/SO åk 1, årstider

Skapad 2020-11-04 19:20 i Stordammens skola Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Vad händer med djuren? Vilka månader ingår i de olika årstiderna? Vi firar olika högtider under året och har olika traditioner.

Innehåll

Syfte

Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Ur Lgr 11, samhällskunskap:  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

 

Mål

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Du ska kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.
 • Du ska kunna återge några berättelser ur bibeln som har med högtiderna att göra.

 

Arbetssätt

 • Du kommer att få titta på olika filmer om varför vi har årstider samt om de olika årstiderna.
 • Du kommer att rita bilder med typiska tecken från de olika årstiderna.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Du kommer att få titta på filmer om olika högtider och traditioner kopplade till aktuell årstid.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss.
 • Vi kommer att prata om datum och väder på morgonsamlingen .
 •  

 

Bedömning

Du ska visa att du kan:

 • våra fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta hur djur och växter anpassar sig till årstiden.
 • berätta om några av våra stora högtider samt hur och varför vi firar dem.
 • berätta några bibliska berättelser som är kopplade till de stora högtiderna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

NO SO
Årstider och högtider

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Årstiderna
 • NO   3
Jag kan namnen på årstiderna och kan beskriva någon årstid.
Jag kan namnen på årstiderna och kan beskriva dem.
Traditioner och högtider
 • SO   3
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om någon tradition och högtid.
Jag kan berätta om några traditioner och högtider.
Djur och växter
 • NO  1-3
Jag kan med hjälp berätta om hur något djur och växt anpassar sig till årstid.
Jag kan berätta om hur några djur och växter anpassar sig till årstider.