👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete - PANDAN PAO

Skapad 2020-11-04 19:45 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 1 Bild SO (år 1-3) Svenska
Vad gör dig glad, ledsen, arg eller rädd? Vad gör dina kompisar glada, ledsna, arga eller rädda? Hur är en bra kompis? Hur ska vi vara mot varandra? Varför finns det regler och vilka regler har vi på vår skola? Varför har vi de regler vi har? För att du ska lära dig saker behöver du känna dig själv och vara stolt över den du är. Alla behöver ha kompisar. För att alla ska må bra och lära sig så mycket som möjligt i skolan krävs att man kan samarbeta, visa hänsyn, följa gemensamma regler mm. Allt det här ska du få arbeta med i det här arbetsområdet som vi kommer att arbeta med under vårterminen.

Innehåll

 

Temaarbetet innehåller varierade övningar för att stärka eleverna på individ- och gruppnivå genom att samarbeta, stärka klassens sammanhållning och elevens självkänsla. Lektionerna utgår från brev skickade av Pandan Pao, med uppmaningar och funderingar där eleverna får använda sin fantasi, kreativitet och empati.

Syfte

Stärka elevernas självkänsla.

Stärka elevernas sammarbetesförmåga.

Stärka gruppens sammanhållning. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • samtala om värdegrundsfrågor knutna till vår vardag. Till exempel: vad är vänskap? Hur är man en bra kamrat? Vad kan man göra om man ser någon ensam på rasten?

 • skriva meningar och olika texter

 • arbeta enskilt och i par där eleverna får möjlighet att möta och leka med klasskamrater som man vanligtvis inte leker med.

 • ha värderings- och samarbetsövningar där eleverna får öva att uttrycka sina åsikter, men också att lyssna på sina klasskamraters.

 • titta på filmer som relaterar till värdegrundsarbetet, till exempel Vara vänner, www.ur.se.

 • lyssna till högläsning av barnlitteratur som berör arbetsområdet vilket följs upp av samtal

 • arbeta med klassrumsregler - Du kommer att få delta i bestämmandet av klassens regler

Mål

Du ska kunna:

 • berätta i både tal och skrift hur en bra kompis ska vara (sitt egna förhållningsätt och hur man är mot andra.)

 • våga ta ställning i etiska frågor.

 • veta vad samarbete innebär.

 • veta vad ordet respekt betyder.

 • visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara.

 • kunna klassens regler och visa förståelse för varför vi har regler.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3