👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle.

Skapad 2020-11-04 19:43 i Sannarps gymnasiesärskola Halmstad
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR Individ och samhälle, INI
lära mer om det svenska samhället, dess geografi och våra helgdagar och traditioner. Värdegrund, jämställdhet och allas lika värde. Olika yrkesgrupper och boendeformer. Mediakommunikation. Läsåret 2020/2021

Innehåll

Du skall utveckla din förmåga:

 • lära mer om Sveriges geografi genom litteratur, film och bild.
 • öka din förståelse för allas lika värde och barnkonventionen
 • få större kännedom om vårt samhällets olika yrkesgrupper
 • öka din kännedom om olika boendeformer och platser
 • genom kända medier få reflektera och svara på frågor kring innehållet
 • lära mer om våra svenska helgdagar och traditioner men också andra religioner och livsåskådningar 

 

Arbetssätt:

 • följa genom litteraturen Sveriges geografi; Sverigesaga Pojken och Tigern
 • göra likabehandlingsplanen känd för dig som elev genom olika kommunikationsverktyg
 • Så olika! Så lika! om mångfald och alla likas värde, litteratur, film, musik och text
 • samarbete
 • en till en
 • skapa skriven text för hand/digitala verktyg
 • följa de kristna traditioner genom bild/text, skapande, musik och dans. Muntliga berättelser.
 • beskriva olika yrken i olika valda kommunikationsverktyg, text och bild.
 • studiebesök
 • Medier, SVT; Lilla Aktuellt följa media som presenterar aktuella samhällsfrågor och teman.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Kunskaper om samhället och människors livsvillkor under olika tidsperioder och på olika håll i världen.
  INI
 • 2) Förmåga att kommunicera om aktuella samhällsfrågor.
  INI
 • Centralt innehåll
 • Samhällsfunktioner, till exempel Försäkringskassan, polisen samt hälso- och sjukvården.
  INI  -
 • Olika yrkesområden och vad de bidrar med.
  INI  -
 • Mediekommunikation, till exempel tidningar och sociala medier. Reklamens påverkan på människors levnadsvanor och köpbeslut.
  INI  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Olika boendeformer i vuxenlivet.
  INI  -
 • Hemorten eller närområdet, Sverige, ursprungslandet och världen. Geografiska platser som har betydelse för eleven eller är aktuella i medierna.
  INI  -
 • Olika bostadsmiljöer, till exempel landsbygd, förort och stad.
  INI  -
 • Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.
  INI  -
 • Olika religioner och andra livsåskådningar samt några av deras traditioner och levnadsregler.
  INI  -