👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Baltikum

Skapad 2020-11-04 20:35 i Kungsgårdsskolan Säter
År 5
Grundskola 5 Geografi Svenska
I arbetsområdet Norden och Baltikum kommer du att få lära dig mycket spännande om de nordiska och baltiska länderna.

Innehåll

Arbetssätt:

Vi kommer att titta på filmer, läsa faktatexter, arbeta med olika frågeställningar och kartkunskap. Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt. Upptill detta kommer vi även titta på serien Geografens testamente - Norden.


Konkreta mål:

 • du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett välfungerande sätt
 • du placerar ut länder, huvudstäder, viktiga städer, vatten, berg och öar på en karta över Norden och Baltikum
 • du skiljer på naturlandskap och kulturlandskap och ger exempel på dem båda
 • du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser
 • du återger vad de olika naturtyperna och naturresurserna får för följder i samhället
 • du förklarar vad färgerna och kartsymbolerna betyder
 • du använder dig av kartans färger och symboler för att hämta information
 • du ger exempel på nationella minoritetsspråk och ger exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Sv Ge
Norden och Baltikum

Dina kunskaper bedöms utifrån följande matris

Godkänt
Mer än godkänt
Ord och begrepp
Du känner till några geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett välfungerande sätt.
Namngeografi
Du placerar ut några länder, huvudstäder, vatten, berg och öar på en karta över Norden och Baltikum.
Du placerar ut flera länder, huvudstäder, vatten, berg och öar på en karta över Norden och Baltikum.
Naturlandskap och kulturlandskap
Du skiljer på naturlandskap och kulturlandskap.
Du skiljer på naturlandskap och kulturlandskap och ger exempel på dem båda.
Naturtyper och naturresurser
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser.
Du känner till Nordens olika naturtyper och naturresurser.
Du gör ett försök till att återge vad någon naturtyper och/eller naturresurs kan få för följder i samhället.
Du återger vad någon naturtyp och/eller naturresurs kan få för följder i samhället.
Kartkunskap
Du förklarar vad några färger och kartsymboler betyder.
Du förklarar vad flera färger och kartsymboler betyder.
Du använder dig av kartans färger eller symboler för hämta grundläggande information om ett land.
Du använder dig av kartans färger och/eller symboler för att hämta utförlig information om ett land.
Nordiska språk (ingår ej i SvA)
Du ger exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.