Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddhism

Skapad 2020-11-04 20:43 i Munkegärdeskolan Kungälv
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Vi lär oss om Hinduismen och Buddhismen. Hinduismen och buddhismen dominerar stora delar av Asiens religiösa liv, men religionerna sträcker sig långt utanför Asiens gränser. Vad finns det för likheter och skillnader inom dessa religioner? Tror man på en gud eller flera? Eller ingen?

Innehåll

Innehåll

Under detta arbetsområde lär vi oss om de mest utmärkande dragen inom hinduism och buddhism. Vi kommer även jämföra dessa två religioner med varandra. Vi tittar på filmer, har gemensamma diskussioner och arbetar med uppgifter både enskilt och i grupp.

Bedömning

Du visar dina kunskaper om de två religionerna genom att delta i diskussioner under lektionstid, genom gemensamma övningar samt genom enskilda uppgifter. 

Matriser

Re
Grundmatris Religion lgr 11

Når ej målen
E
C
A
Kunskap om världens religioner
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Påverkan på samhället
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: