👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NA18A - Tillämpad programmering

Skapad 2020-11-04 21:21 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Tillämpad programmering
Gymnasieskola
Kursen tillämpad programmering genomförs under tre år, både i projektform och under åk 3 som lektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier, modeller och metoder inom programmering.
  TILPRO  1-4
 • Tillämpningar inom valt kunskapsområde, till exempel industriell programmering, spelprogrammering, utveckling av administrativa system eller pedagogiska program, applikationsutveckling eller som hjälpmedel för att skapa eller bearbeta bild, ljud och film.
  TILPRO  1-4
 • Förmåga att lösa problem i en datavetenskaplig kontext.
  TILPRO  1-4
 • Hur tillämpad programmering kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer. Programmeringens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  TILPRO  1-4
 • Konsekvenser av tillämpad programmering för det valda kunskapsområdet.
  TILPRO  1-4
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar och formulerar i samråd med handledare ett enkelt problem inom valt kunskapsområde. Eleven väljer och använder i samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett tillfredsställande resultat.
  TILPRO  E 4
 • Eleven för ett välgrundat resonemang utifrån en analys av tillämpningens konsekvenser för sitt valda kunskapsområde.
  TILPRO  C 4
 • Eleven för ett välgrundat och nyanserat resonemang utifrån en analys av tillämpningens konsekvenser för sitt valda kunskapsområde.
  TILPRO  A 4
 • Eleven för ett enkelt resonemang utifrån en analys av tillämpningens konsekvenser för sitt valda kunskapsområde.
  TILPRO  E 4
 • I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
  TILPRO  C 4
 • I sitt arbete använder eleven med säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
  TILPRO  A 4
 • I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
  TILPRO  E 4
 • Eleven identifierar och formulerar efter samråd med handledare ett problem inom valt kunskapsområde. Eleven väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett tillfredsställande resultat.
  TILPRO  C 4
 • Eleven identifierar och formulerar efter samråd med handledare ett avancerat problem inom valt kunskapsområde. Eleven väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett gott resultat.
  TILPRO  A 4

Matriser

Programmeringsuppgift: Stoppa Tjuven

Kunskapskrav

E
C
A
Begrepp
Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
I sitt arbete använder eleven med säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
Utvecklingsprocessen
Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden och förståelse av sambanden mellan processens olika delar.
Eleven väljer och använder i samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Eleven väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Eleven väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Problemlösning
Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa programmering på det valda kunskapsområdet samt förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven identifierar och formulerar i samråd med handledare ett enkelt problem inom valt kunskapsområde. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett tillfredsställande resultat.
Eleven identifierar och formulerar efter samråd med handledare ett problem inom valt kunskapsområde. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett tillfredsställande resultat.
Eleven identifierar och formulerar efter samråd med handledare ett avancerat problem inom valt kunskapsområde. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett gott resultat.
Individ och samhälle
Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydelse för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik och genus.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.

Programmeringsuppgift: Tidsuppfattning

Kunskapskrav

E
C
A
Begrepp
Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
I sitt arbete använder eleven med säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
Utvecklingsprocessen
Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden och förståelse av sambanden mellan processens olika delar.
Eleven väljer och använder i samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Eleven väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Eleven väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga algoritmer och lösningsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet.
Problemlösning
Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa programmering på det valda kunskapsområdet samt förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven identifierar och formulerar i samråd med handledare ett enkelt problem inom valt kunskapsområde. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett tillfredsställande resultat.
Eleven identifierar och formulerar efter samråd med handledare ett problem inom valt kunskapsområde. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett tillfredsställande resultat.
Eleven identifierar och formulerar efter samråd med handledare ett avancerat problem inom valt kunskapsområde. Dessutom löser eleven med hjälp av programmering problemet inom valt område med ett gott resultat.
Individ och samhälle
Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydelse för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik och genus.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.

Prov: Begrepp

Kunskapskrav

E
C
A
Begrepp
Kunskaper om relevanta begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder.
I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
I sitt arbete använder eleven med viss säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
I sitt arbete använder eleven med säkerhet grundläggande datavetenskapliga begrepp, teorier och modeller inom valt kunskapsområde.
Utvecklingsprocessen
Kunskaper om utvecklingsprocessen inom programmeringsområden och förståelse av sambanden mellan processens olika delar.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Problemlösning
Förmåga att identifiera, formulera och lösa problem genom att tillämpa programmering på det valda kunskapsområdet samt förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Individ och samhälle
Förmåga att analysera konsekvenserna av programmeringens betydelse för individ, samhälle och teknisk utveckling utifrån hållbarhet, etik och genus.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.