👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

läsförståelse

Skapad 2020-11-04 21:33 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Under kommande veckor kommer vi arbeta med läsning av olika typer av texter och förstå textens innehåll.

Innehåll

 Innehåll

I undervisningen kommer vi att: Arbeta med olika typer av texter  . Läsförståelsen tränas i olika uppgifter och övningar, samt i diskussioner i klassen. Avslutas med ett läsförståelsetest.


Arbetssätt
 
 •   Läsa olika typer av texter (högläsning, tyst läsning ) 
 •   Olika lässtrategier för att förstå och analysera texter utifrån metoderna "läsa på raderna" samt "läsa mellan raderna"

 •   Förklara ord och begrepp.

 •  Diskussioner och olika övningar på olika nivå.

 •  Sammanfatta innehåll.

 • Svara på frågor till den lästa texten
 • Arbeta gemensamt, enskilt eller i par.

 •  skriftliga läsförståelseövningar. 

 

Bedömning

 

Bedömning sker kontinuerligt utifrån de kunskapskraven som finns av i matrisen nedan

 
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
ML Att läsa (åk 7-9)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
3. Visa läsförståelse
Förståelse av en text
Följer med handlingen när någon läser/vid egen läsning. Tappar ofta tråden
Förstår texten när någon läser/vid egen läsning. Tappar tråden ibland
Förstår texten till viss del vid egen läsning/när någon läser. Tappar sällan tråden
Förstår texten helt vid egen läsning/när någon läser. Tappar aldrig tråden
Läser på och mellan rader
Kan besvara och ställa frågor till det som är uttalat i texten med stöd av läraren
Kan besvara och ställa frågor till det som är uttalat i texten och till viss del till det som står mellan raderna
Kan besvara och ställa frågor till det som är uttalat i texten och på ett utvecklat sätt till det som står mellan raderna
Kan besvara och ställa frågor till det som är uttalat i texten och på ett väl utvecklat sätt till det som står mellan raderna
Ämnesrelaterade ord och begrepp
Har begränsat ordförråd
Har ganska bra ordförråd
Har bra ordförråd
Har stort ordförråd
4. Göra sammanfattningar
Sammanfattar texten med stöd. Visar till viss del förståelse för händelsernas följd
Sammanfattar texten relativt självständigt. Förstår hur händelserna hänger samman
Sammanfattar texten på ett utvecklat sätt. Förstår vilka delar av budskapet i texten som är centrala
Sammanfattar texten på ett väl utvecklat sätt. Resonerar och drar slutsatser av det centrala budskapet i texten
5.Tolka och resonera om texters budskap
Resonemanget är enkelt och till viss del underbyggt med fakta
Resonemanget är underbyggt med fakta och utvecklat i en del tankar
Resonemang är väl underbyggt med fakta och utvecklat i flera tankar som man reflekterat över
Använder egna reflektioner för att utveckla resonemanget ytterligare