👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion - judendom, kristendom, och islam

Skapad 2020-11-04 22:32 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 Svenska Religionskunskap Bild
Pedagogisk planering för vårt arbete med religion.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med de tre största religionerna, nämligen judendom, kristendom och islam.

Hur ska vi arbeta?

 • Vi kommer att titta på filmer som berättar om olika religioner och hur det är att leva som troende.
 • Vi kommer att lyssna på berättelser ifrån de tre olika religionerna.
 • Vi kommer läsa och skriva faktatexter om de olika religionerna och deras berättelser.
 • Vi kommer vara med och höra julevangeliet enligt kyrkans tradition i ett julspel.
 • Vi kommer att dramatisera viktiga berättelser ur de olika religionernas heliga skrifter
 • Vi kommer att måla och skapa konst med de olika religionernas symboler.

Vad ska du lära dig?

När vi är klara med vårt arbete ska du kunna berätta om:

- att det finns olika religioner
- någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen
- någon berättelse ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna
- några platser i närområdet där olika religioner utövas

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3