👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-11-04 23:42 i Gustav Vasa skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 2 Matematik
Geometri - vad är det? Likheter och skillnader på former. Punkter finns inte bara i slutet av meningar.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med...

Vi ska arbeta med geometriska former.

Linjer, punkt och sträcka.

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

Mål:

 • Känna igen och kunna namnge de fyra vanligaste formerna (både två- och tredimensionella)
 • Veta likheter och skillnader på formerna
 • Kunna rita de olika formerna
 • Veta vad sida, hörn och vinkel är
 • Veta skillnad på linje, sträcka och punkt

 

Hur ska vi arbeta, undervisning...

Vi kommer att leta former i vårt klassrum.

Kortare genomgångar då ord och begrepp presenteras.

Arbete i mattebok.

Titta på korta filmklipp från vår mattebok.

Göra kooperativa övningar för att öva in begrepp, namn och utseende på former.

 

Hur ska du bedömas...

Eleverna bedöms i slutet av arbetsblocket. Då de får ett arbetsblad att göra.

 

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

Synliggjordes målen tillräckligt för eleverna?

Belystes de kritiska aspekterna tillräckligt så att de tydliggjordes för eleverna?

Har undervisning/lektionerna påverkat lärandet i rätt riktning? Vilka eventuella förändringar gjordes/bör göras?

Goda exempel och uppgifter som varit särskilt gynnsamma för lärandet inom ämnet/området.

Har eleverna fått tillräckligt med möjlighet att öva och visa vad de kan?

Glöm ej skriva datum när analysen gjordes.

Uppgifter

 • Lektion1

 • Lektion 2

 • Lektion 3

 • Lektion 4

 • Lektion 5

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3